Back to top

Bloedgroepbepaling en directe coombs bepaling (bloed van de baby)

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Immuno-hematologie
Groep Foetomaternele incompatibiliteit
Subgroep Immunologisch
Code 14030
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur perifeer bloed
Recipient voorkeur EDTA
Mininum vereiste volume microcontainer (500 µl)
Bewaarcondities en voorbehandeling Het staal mag max 3 dagen oud zijn
Acceptatiecriteria staalontvangst stalen moeten gelabeld zijn met naam, voornaam en geboortedatum
Analyse frequentie 7d/7d
Antwoordtijd 24 uur op weekdagen, 72 uur indien weekend
24/24uur ja
Antwoordtijd indien dringend 30 min
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Barbara Cauwelier
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Core Lab; Werkpost Immuno-hematologie
Techniek/methode Immunologische bepaling met kolomagglutinatietechnologie
Mogelijke interferenties sterke hemolyse
Toestel VISION (Ortho Clinical Dianostics)
Referentie waarden Bepaling van de bloedgroep: A, B, AB, O
Bepaling resus D: positief of negatief.
Directe coombs monovalent: negatief
Interpretatie Bij foetomaternele incompatibiliteit wordt een zwangere vrouw geïmmuniseerd door een RBC antigeen van de foetus.
Een positieve directe coombstest met polyvalent serum wijst op de aanwezigheid van antistoffen (IgG of complementactiverend) op de rode bloedcelmembraan.
Deze antistoffen kunnen de oorzaak zijn van een immuunhemolytische anemie.
Deelname EKE RISE,Sciencano, UKNEQAS
Accreditatie nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten (voor moeder en baby steeds afzonderlijke aanvragen gebruiken)
RIZIV nr 555015-555026
B-waarde 150
Zoektermen directe coombs, baby
Versiedatum 14/02/2022