Back to top

Bepaling irreguliere antistoffen in het plasma/serum (bloed van de moeder)

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Immuno-hematologie
Groep Foetomaternele incompatibiliteit
Subgroep Immunologisch
Code 14110
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur perifeer bloed
Recipient voorkeur EDTA, serum (typebepaling enkel op plasma)
Mininum vereiste volume 2,7ml
Analysevolume 250 µl plasma/serum (typebepaling enkel op plasma)
Bewaarcondities en voorbehandeling Het staal mag max 3 dagen oud zijn
Acceptatiecriteria staalontvangst stalen moeten gelabeld zijn met naam, voornaam en geboortedatum
Analyse frequentie 7d/7d
Antwoordtijd 24 uur op weekdagen, 72 uur indien weekend
24/24uur ja
Antwoordtijd indien dringend 30 min
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Barbara Cauwelier
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Core Lab; Werkpost Immuno-hematologie
Techniek/methode Immunologische bepaling met kolomagglutinatietechnologie
Mogelijke interferenties sterke hemolyse, daratumumab
Toestel VISION (Ortho Clinical Dianostics) / typebepaling manueel
Referentie waarden negatief
NW Man negatief
NW Vrouw negatief
Interpretatie Bij foetomaternele incompatibiliteit wordt een zwangere vrouwgeïmmuniseerd door een RBC antigeen van de foetus.
HDN is een immuun hemolytische ziekte, voorkomend bij foetus en pasgeborenen.
Dit gebeurt als maternele allo-antistoffen door de placenta gaan, zich binden aan foetale RBC antigenen en zo hemolyse veroorzaken van de foetale RBC.
IgG immunoglobuline is de enige immunoglobuline die door de placenta gaat. Zij alleen kunnen de oorzaak zijn van HDN.
Anti Resus-D veroorzaakt de ergste vorm van HDN. De meest voorkomende AS zijn anti-e, anti-K en anti-E.
Behandeling van de patiënt met Daratumumab kan vals positieve reacties geven.
Bij aanwezigheid van irreguliere antistoffen (anti-E, anti-M of anti-N) bij de moeder, wordt hiervoor een typebepaling uitgevoerd.
Deelname EKE RISE, Sciencano
Accreditatie nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten (voor moeder en baby steeds afzonderlijke aanvragen gebruiken)
RIZIV nr 555133-555144
B-waarde 400
Zoektermen irreguliere antistofscreening, indirecte coombs, HDFN, hemolytische ziekte pasgeborene
Versiedatum 14/02/2022