Back to top

Directe coombs met polyvalent serum

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Immuno-hematologie
Groep Directe coombs
Subgroep Immunologisch
Code 14050
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur perifeer bloed, navelstrengbloed
Recipient voorkeur EDTA
Mininum vereiste volume 2,7ml
Analysevolume 40 µl volbloed
Bewaarcondities en voorbehandeling Het staal mag max 3 dagen oud zijn
Acceptatiecriteria staalontvangst stalen moeten gelabeld zijn met naam, voornaam en geboortedatum
Acceptatiecriteria bijaanvraag max 3 d na staalafname
Analyse frequentie 7d/7d
Antwoordtijd 24 uur
24/24uur ja
Antwoordtijd indien dringend 30 min
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Barbara Cauwelier
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Core Lab; Werkpost Immuno-hematologie
Techniek/methode Immunologische bepaling met kolomagglutinatietechnologie
Mogelijke interferenties sterke hemolyse
Toestel VISION (Ortho Clinical Diagnostics)
Referentie waarden negatief
NW Man negatief
NW Vrouw negatief
Interpretatie Een positieve directe coombstest met polyvalent serum wijst op de aanwezigheid van antistoffen (IgG of complementactiverend) op de rode bloedcelmembraan.
Deze antistoffen kunnen de oorzaak zijn van een immuunhemolytische anemie.

In afwezigheid van hemolyse, kan een positieve directe coombstest het gevolg zijn van recente transfusie, medicatie, stamceltransplantatie, IV immunoglobulines of staalveroudering.
Deelname EKE RISE, Sciencano, UKNEQAS
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten
RIZIV nr 555214-555225
B-waarde 150
Versiedatum 14/02/2022