Back to top

Directe coombs met monovalent serum

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Immuno-hematologie
Groep Directe coombs
Subgroep Immunologisch
Code 14050
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur perifeer bloed, navelstrengbloed
Recipient voorkeur EDTA
Mininum vereiste volume 2,7ml
Analysevolume 40 µl volbloed
Acceptatiecriteria staalontvangst stalen moeten gelabeld zijn met naam, voornaam en geboortedatum
Acceptatiecriteria bijaanvraag max 3 d na staalafname
Analyse frequentie 7d/7d
Antwoordtijd 24 uur op weekdagen, 72 uur indien weekend
24/24uur ja
Antwoordtijd indien dringend 30 min
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Barbara Cauwelier
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Core Lab; Werkpost Immuno-hematologie
Techniek/methode Immunologische bepaling met kolomagglutinatietechnologie
Mogelijke interferenties sterke hemolyse, daratumumab
Toestel VISION (Ortho Clinical Diagnostics)
Referentie waarden negatief
NW Man negatief
NW Vrouw negatief
Interpretatie Igv een positieve directe coombs met monovalent anti-IgG volgt een elutie en identificatie van de op de RBC gebonden antistof.

Igv een positieve directe coombs met monovalent anti-complement volgt een screening voor koude agglutinines.
Vals positief resultaat kan het gevolg zijn van medicatie nl CD38 antistoffen ( Daratumumab )
Deelname EKE RISE, Sciencano, UKNEQAS
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten
RIZIV nr 555236-555240
B-waarde 125
Versiedatum 14/02/2022