Back to top

Directe Coombs: elutie en identificatie

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Immuno-hematologie
Groep Directe coombs
Subgroep Immunologisch
Code 14050
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur perifeer bloed, navelstrengbloed
Recipient voorkeur EDTA
Mininum vereiste volume 2,7ml
Analysevolume 2 ml volbloed
Bewaarcondities en voorbehandeling Het eluaat dient te worden bereid binnen de 72 uur na staalafname.
Acceptatiecriteria staalontvangst stalen moeten gelabeld zijn met naam, voornaam en geboortedatum
Acceptatiecriteria bijaanvraag max 3 d na staalafname
Analyse frequentie weekdagen
Antwoordtijd max 1 week
24/24uur nee
Antwoordtijd indien dringend 3 dagen
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Barbara Cauwelier
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Core Lab; Werkpost Immuno-hematologie
Techniek/methode Elutie: zure elutie (Diacidel)
Identificatie: Immunologische bepaling met kolomagglutinatietechnologie
Toestel Elutie: manueel;
Identificatie: VISION (Ortho Clinical Dianostics)
Referentie waarden negatief
NW Man negatief
NW Vrouw negatief
Interpretatie Eluaat positief: aanwezigheid van antistoffen in het eluaat gericht tegen antigenen op de rode bloedcelmembraan of gericht tegen A of B cellen (bij ABO incompabiliteit).

Een negatief resultaat voor het eluaat kan wijzen op de (meestal klinisch irrelevante) aspecifieke binding van antistoffen op de RBC membraan, o.a. onder invloed van bepaalde medicatie of bij staalveroudering. Het resultaat van een directe coombs moet steeds samen geïnterpreteerd worden met de klinische gegevens en hemolyseparameters.
Deelname EKE RISE, Sciencano, UKNEQAS
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten
RIZIV nr 555251-555262
B-waarde 700
Versiedatum 14/02/2022