Back to top

Resus CcEe en Kell (niet bij kinderen < 4 maand)

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Immuno-hematologie
Groep Bloedgroep
Subgroep Immunologisch
Code 14010
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur perifeer bloed
Recipient voorkeur EDTA
Mininum vereiste volume 500 ul
Analysevolume 40 µl volbloed
Bewaarcondities en voorbehandeling Het staal mag max 7 dagen oud zijn
Acceptatiecriteria staalontvangst stalen moeten gelabeld zijn met naam, voornaam en geboortedatum of unieke identifier
Acceptatiecriteria bijaanvraag max 7 d na staalafname
Transport voorwaarden kamertemperatuur of koelkast
Analyse frequentie 7d/7d
Antwoordtijd 24 uur
24/24uur ja
Antwoordtijd indien dringend 30 min
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Barbara Cauwelier
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Core Lab; Werkpost Immuno-hematologie
Techniek/methode Immunologische bepaling met kolomagglutinatietechnologie
Mogelijke interferenties sterke hemolyse, recente transfusie
Toestel VISION (Ortho Clinical Dianostics)
Interpretatie Bepaling van resusondergroepen: C, c, E, e
Bepaling van Kell antigeen: positief of negatief
Deelname EKE RISE, Sciencano
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten
RIZIV nr 555030-555041
B-waarde 250
Versiedatum 14/02/2022