Back to top

RBC genotypering exclusief ABO en resus D

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Immuno-hematologie
Groep Bloedgroep
Subgroep PCR
Code 14700
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur perifeer bloed
Recipient voorkeur EDTA
Mininum vereiste volume 2,7 ml EDTA
Analysevolume 500µl
Speciale afname condities de analyse gebeurt bij voorkeur op afzonderlijk afgenomen staal
Acceptatiecriteria staalontvangst stalen moeten gelabeld zijn met naam, voornaam en geboortedatum of unieke identifier
Acceptatiecriteria bijaanvraag tot 7 d na staalafname
Transport voorwaarden Kamertemperatuur of koelkast
Analyse frequentie weekdagen
Antwoordtijd 14 dagen
24/24uur nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Barbara Cauwelier
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Moleculaire Biologie; Werkpost PCR Immuno-hematologie
Techniek/methode PCR-SSP
Eenheid of kwalitatief genotype
Referentie waarden NVT
NW Man NVT
NW Vrouw NVT
Interpretatie Bepaling van CDE, K, k, Cw, (Kidd) Jka, (Kidd) Jkb, (Duffy) Fya, (Duffy) Fyb, (Duffy) Fyx, (Duffy) Fynull, M, N, S, s, Dombrock a, Dombrock b met PCR techniek wanneer serologische typering niet interpreteerbaar is tgv positieve directe coombs of tgv recente transfusies.
Deelname EKE Instand, UKNEQAS, Sciensano
Accreditatie ISO 15189:2012 (379-MED)
Aanvraagformulier AFAZFAB00003 Aanvraagbrief voor HLA/HPA/moleculaire immunohematologie/Printen van SCT kaartje
Diagnoseregel De verstrekking mag alleen aangerekend worden in geval van chronische transfusienood bij patiënten met auto-antistoffen, met congenitale chronische transfusienood bij patiënten met auto-antistoffen, congenitale hemolytische aandoeningen, aplastische anemie of allo-antistoffen na transfusie
RIZIV nr 587775-5877786
B-waarde B4500
Zoektermen RBC genotypering, rbc genotypering
Versiedatum 14/02/2022