Back to top

Foetale Rhd bepaling op materneel plasma

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Immuno-hematologie
Groep Bloedgroep
Subgroep PCR
Code 14760
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur perifeer bloed
Recipient voorkeur Roche cell free DNA collection tubes
Recipient toegelaten Streck cell free DNA BCT
Mininum vereiste volume 9 ml
Bewaarcondities en voorbehandeling Het staal mag max 24 u oud zijn
Transport voorwaarden kamertemperatuur
Analyse frequentie 1 x per week
Antwoordtijd max 2 weken
24/24uur nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Barbara Cauwelier
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid moleculair biologie ; werkpost HLA
Techniek/methode real-time PCR RHD exon 5 en exon 7
Toestel Viia 7
Eenheid of kwalitatief RHD positief/negatief/inconclusief
Referentie waarden NVT
NW Man NVT
NW Vrouw NVT
Interpretatie Bepaling van foetale RHD op cel vrij foetaal DNA aanwezig in materneel plasma vanaf 11 w zwangerschap. De methode is gebaseerd op de methode van het Nederlands screeningsprogramma (Sanquin) aangevuld met controle reactie voor de aanwezigheid van cfDNA voor het SRY gen (mannelijke foetus) en een controlereactie voor de amplificeerbaarheid van het cfDNA (ACTB). Indien zowel exon 5 als exon 7 geamplificeerd worden, is de foetus RHD positief. Indien geen amplificatie optreedt van beide exonen, is de foetale RHD negatief. Indien 1 van beide exonen amplificatie vertoont, is het resultaat inconclusief en dient de foetus beschouwd te worden als RHD positief in het kader van allo-immunisatie. Volgens de literatuur heeft de analyse een sensitiviteit van 99.5% en specificiteit van 95.3% vanaf 11 weken zwangerschap.
Vals positieve resultaten komen voor in 0.87% en vals negatieve resultaten in 0.03%.
Bij een inconclusief resultaat dient de foetus te worden beschouwd als RHD positief en dient een controle staal bij de zwangere te worden afgenomen.
Deelname EKE Sciensano, DEKS
Accreditatie ISO 15189:2012 (379-MED)
Aanvraagformulier AFAZFAB00003 Aanvraagbrief voor HLA/HPA/moleculaire immunohematologie/Printen van SCT kaartje
Diagnoseregel de verstrekking mag enkel aangerekend worden indien : RHD- zwangere vrouw met anti-D of met invasieve akte. Buiten deze indicatie wordt een pseudonummer van €50 aangerekend.
RIZIV nr 587053-587064; 890470 buiten RIZIV indicatie
B-waarde B5000; 50€ buiten RIZIV indicatie
Zoektermen foetale, resus D, materneel, fetomaternele incompatibiliteit
Versiedatum 14/02/2022