Back to top

D variant genotypering (partiële resus D)

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Immuno-hematologie
Groep Bloedgroep
Subgroep PCR
Code 14600
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur perifeer bloed
Recipient voorkeur EDTA
Mininum vereiste volume 2,7 ml EDTA
Analysevolume 500µl
Speciale afname condities de analyse gebeurt bij voorkeur op een afzonderlijk afgenomen staal
Acceptatiecriteria staalontvangst stalen moeten gelabeld zijn met naam, voornaam en geboortedatum of unieke identifier
Acceptatiecriteria bijaanvraag tot 7 d na staalafname
Transport voorwaarden Kamertemperatuur of koelkast
Analyse frequentie weekdagen
Antwoordtijd 14 dagen
24/24uur nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Barbara Cauwelier
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Moleculaire Biologie; Werkpost PCR Immuno-hematologie
Techniek/methode PCR-SSP
Eenheid of kwalitatief genotype
Referentie waarden NVT
NW Man NVT
NW Vrouw NVT
Interpretatie Partiële resus D type wordt gekenmerkt door een kwalitatieve afwijking in het resus D epitoop tengevolge van single nucleotide polymorfismen in het extracellulair domein van het resus D eiwit. Patiënten met een partiële resus D dienen beschouwd te worden als resus D negatief als ontvanger van transfusies of bij toediening van imuunoglobulines aangezien zij theoretisch gezien geimmuniseerd kunnen worden door het resus D antigen. De kans op immunisatie is echter verschillend naargelang het type partiële D en wordt expliciet vermeld in het rapport indien het afwijkt van het algemeen beleid. Ook de noodzaak voor chronische transfusienood en de leeftijd en geslacht dienen hierbij in acht te worden genomen. Vrouwen in de vruchtbare leeftijd (< 50 jaar) en patiënten die chronisch getransfundeerd moeten worden, worden steeds beschouwd als resus D negatief ingeval van een partiële D. Donoren met een partiële resus D worden beschouwd als resus D positief.
Deelname EKE Instand, UKNEQAS, Sciensano
Accreditatie ISO 15189:2012 (379-MED)
Aanvraagformulier AFAZFAB00003 Aanvraagbrief voor HLA/HPA/moleculaire immunohematologie/Printen SCT kaartje
Diagnoseregel 17 (mag enkel aangerekend worden indien serologisch zwakke D waarbij weak D typering deze niet kan aantonen)
RIZIV nr 587812-587823
B-waarde B3000
Zoektermen partiële resus D, D variant, genotypering
Versiedatum 14/02/2022