Back to top

Bloedgroepen ABO en Resus D

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Immuno-hematologie
Groep Bloedgroep
Subgroep Immunologisch
Code 14010
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur perifeer bloed
Recipient voorkeur EDTA
Mininum vereiste volume 2,7ml
Analysevolume 40 µl volbloed/ 200 µl serum of plasma
Speciale afname condities Voor een definitieve bloedgroepbepaling zijn steeds 2 afzonderlijke afnames vereist op verschillende tijdstippen of afgenomen door een tweede persoon
Bewaarcondities en voorbehandeling Het staal mag max 7 dagen oud zijn
Acceptatiecriteria staalontvangst stalen moeten gelabeld zijn met naam, voornaam en geboortedatum of unieke identifier
Acceptatiecriteria bijaanvraag max 7 d na staalafname
Transport voorwaarden kamertemperatuur of koelkast
Analyse frequentie 7d/7d
Antwoordtijd 24 uur
24/24uur ja
Antwoordtijd indien dringend 30 min
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Barbara Cauwelier
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Core Lab; Werkpost Immuno-hematologie
Techniek/methode Immunologische bepaling met kolomagglutinatietechnologie
Mogelijke interferenties sterke hemolyse, recente transfusie
Toestel VISION (Ortho Clinical Diagnostics)
Interpretatie Bepaling van de bloedgroep: A, B, AB, O
Bepaling resus D: positief of negatief.
Deelname EKE RISE, Sciencano
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten
RIZIV nr 555015-555026
B-waarde 150
Versiedatum 14/02/2022