Back to top

T, B en NK lymfocyten

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Flowcytometrie
Groep Immunofenotypering
Subgroep Bloed en beenmerg
Code 16008
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur perifeer bloed
Recipient voorkeur EDTA
Mininum vereiste volume 2,7 ml
Analysevolume 25 µl
Bewaarcondities en voorbehandeling KT°

Er wordt aangeraden om de perifere bloedstalen binnen 24h na afname te analyseren. De stalen mogen tot 72h na afname geanalyseerd worden.
Acceptatiecriteria staalontvangst
  • periode bloedafname - staalontvangst <72u
  • patiëntenlabel aanwezig
  • in recipiënt zoals aangegeven in de labogids
Acceptatiecriteria bijaanvraag <72u (bijaanvraag na 72u enkel in overleg met klinisch bioloog)
Transport voorwaarden KT°
Analyse frequentie Van maandag tot en met donderdag tijdens de normale werkuren. Op vrijdag worden stalen ontvangen tot 13h nog afgewerkt op de dag zelf. Stalen ontvangen na 13h worden in overleg met de verantwoordelijk klinisch bioloog of vervanger al dan niet ingezet en afgewerkt op de dag zelf.
Antwoordtijd 24 uur (weekdagen behalve vrijdagnamiddag)

72 uur (vrijdagnamiddag)
24/24uur neen
Antwoordtijd indien dringend 2 uur (weekdagen)
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Jan Emmerechts
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Flowcytometrie
Techniek/methode Flowcytometrie
Toestel Aquios CL (Facs Lyric als back-up)
Eenheid of kwalitatief % en cellen/µl
Referentie waarden <!DOCTYPE html>

<body>

Referentiewaarden voor de percentages van lymfocytensubpopulaties voor kinderen en volwassenen

<table border="1"
cellpadding="5">

Populatie 0-3 maand 3-6 maand 6-12 maand 1-2 jaar 2-6 jaar 6-12 jaar 12-18 jaar >18 jaar
CD3
53-84
51-77
49-76
53-75
56-75
60-76
56-84
49.1-83.6
CD19
06-32
11-41
14-37
16-35
14-33
13-27
06-23
6.5-27.0
CD56
04-18
03-14
03-15
03-15
04-17
04-17
03-22
4.2-25.2

Referentiewaarden voor het absoluut aantal van lymfocytensubpopulaties (cellen/µl) voor kinderen en volwassenen

<table border="1"
cellpadding="5">

Populatie 0-3 maand 3-6 maand 6-12 maand 1-2 jaar 2-6 jaar 6-12 jaar 12-18 jaar >18 jaar CD3 (T-lymfocyten)
2500-5500
2500-5600
1900-5900
2100-6200
1400-3700
1200-2600
1000-2200
603-2990
CD19 (B-lymfocyten)
300-2000
430-3000
610-2600
720-2600
390-1400
270-860
110-570
107-698
CD56 (NK-cellen)
170-1100
170-830
160-950
180-920
130-720
100-480
70-480
95-640

Bron: - Volwassenen: bijsluiter 6-color TBNK reagent, BD, 2009

- Kinderen (<18jaar): artikel: Lymphocyte subsets in healthy childeren from birth trough 18 years of age: the pediatric AIDS clinical trails group P1009 study. J Allergy Clin Immunol 2003;112:973-80
Interpretatie De lymfosom wordt gecontroleerd, Bij afwijkende resultaten, wordt er verder gescreend. Deelname EKE WIV Accreditatie Ja. Accreditatie volgens ISO 15189:2012 (379-MED) Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten

AFAZFAB00005 Aanvraagbrief cytologie - immuunfenotypering - moleculaire biologie - FISH - cytogenetica

AFAZFAB00020 Algemene en acute aanvraagbrief. RIZIV nr 4x 555693/555704 B-waarde B200 Versiedatum 2/03/2023