Back to top

Screening/follow-up abnormale bloedcellen

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Flowcytometrie
Groep Immunofenotypering
Subgroep Bloed en beenmerg
Code 16000
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur perifeer bloed, beenmerg
Recipient voorkeur EDTA
Mininum vereiste volume 2,7 ml (bloed) en 4,9 ml (beenmerg)
Analysevolume 300 µl
Bewaarcondities en voorbehandeling KT°

Er wordt aangeraden om de stalen binnen 24h na afname te analyseren. De stalen mogen tot 72h na afname geanalyseerd worden,
Acceptatiecriteria staalontvangst
  • periode bloedafname - staalontvangst <72u
  • patiëntenlabel aanwezig
  • in recipiënt zoals aangegeven in de labogids
Acceptatiecriteria bijaanvraag <72u (bijaanvraag na 72u enkel in overleg met klinisch bioloog)
Transport voorwaarden KT°
Analyse frequentie Van maandag tot en met donderdag tijdens de normale werkuren. Op vrijdag worden stalen ontvangen tot 13h nog afgewerkt op de dag zelf. Stalen ontvangen na 13h worden in overleg met de verantwoordelijk klinisch bioloog of vervanger al dan niet ingezet en afgewerkt op de dag zelf.
Antwoordtijd 24 uur (weekdagen behalve vrijdagnamiddag)

72 uur (vrijdagnamiddag)
24/24uur neen
Antwoordtijd indien dringend 2 uur (weekdagen)
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Jan Emmerechts
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Flowcytometrie
Techniek/methode Flowcytometrie
Toestel BD FACS Lyric
Eenheid of kwalitatief % en cellen/µl
Referentie waarden <!DOCTYPE html>

<body>

Referentiewaarden voor de percentages van lymfocytensubpopulaties voor kinderen en volwassenen

<table border="1"
cellpadding="5">

Populatie 0-3 maand 3-6 maand 6-12 maand 1-2 jaar 2-6 jaar 6-12 jaar 12-18 jaar >18 jaar
CD3
53-84
51-77
49-76
53-75
56-75
60-76
56-84
49.1-83.6
CD4
35-64
35-56
31-56
32-51
28-47
31-47
31-52
28.2-62.8
CD8
12-28
12-23
12-24
14-30
16-30
18-35
18-35
10.2-40.1
CD19
06-32
11-41
14-37
16-35
14-33
13-27
06-23
6.5-27.0
CD56
04-18
03-14
03-15
03-15
04-17
04-17
03-22
4.2-25.2

Referentiewaarden voor het absoluut aantal van lymfocytensubpopulaties (cellen/µl) voor kinderen en volwassenen

<table border="1"
cellpadding="5">

Populatie 0-3 maand 3-6 maand 6-12 maand 1-2 jaar 2-6 jaar 6-12 jaar 12-18 jaar >18 jaar CD3 (T-lymfocyten)
2500-5500
2500-5600
1900-5900
2100-6200
1400-3700
1200-2600
1000-2200
603-2990
CD4 (T-helper)
1600-4000
1800-4000
1400-4300
1300-3400
700-2200
650-1500
530-1300
441-2156
CD8 (T-cytotoxisch)
560-1700
590-1600
500-1700
620-2000
490-1300
370-1100
330-920
125-1312
CD19 (B-lymfocyten)
300-2000
430-3000
610-2600
720-2600
390-1400
270-860
110-570
107-698
CD56 (NK-cellen)
170-1100
170-830
160-950
180-920
130-720
100-480
70-480
95-640

Bron: - Volwassenen: bijsluiter 6-color TBNK reagent, BD, 2009

- Kinderen (<18jaar): artikel: Lymphocyte subsets in healthy childeren from birth trough 18 years of age: the pediatric AIDS clinical trails group P1009 study. J Allergy Clin Immunol 2003;112:973-80
Interpretatie Volgende merkers worden genalyseerd: CD3, CD4, CD5, CD8, CD19, CD20, CD34, CD38, CD45, CD56, kappa, lambda en TRBC1. Adhv deze merkers kan uitspraak gedaan worden over subpopulaties van lymfocyten (T/B/NK, CD4/CD8) en over klonaliteit van deze populaties. Daarnaast kan ook het aantal blasten (CD34+) en plasmacellen (CD38+) worden bepaald. De resultaten worden als geheel geïnterpreteerd door de bevoegde klinisch bioloog, samen met de morfologie. Deelname EKE SKML Accreditatie Ja. Accreditatie volgens ISO 15189:2012 (379-MED) Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten
AFAZFAB00005 Aanvraagbrief cytologie - immuunfenotypering - moleculaire biologie - FISH - cytogenetica RIZIV nr Igv diagnose en follow-up van chronische maligniteiten:
1x 555730/555741

12x 556474/556485

Igv diagnose acute maligniteiten: 13x 555752/555763 B-waarde B400

B500

B400 Versiedatum 2/03/2023