Back to top

MRD-analyse

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Flowcytometrie
Groep Immunofenotypering
Subgroep Bloed en beenmerg
Code 16200
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur perifeer bloed, beenmerg
Recipient voorkeur EDTA
Mininum vereiste volume 3 ml
Analysevolume 3 ml
Bewaarcondities en voorbehandeling KT°

Er wordt aangeraden om de stalen binnen 24h na afname te analyseren. De stalen mogen tot 72h na afname geanalyseerd worden,
Acceptatiecriteria staalontvangst
  • periode bloedafname - staalontvangst <72u
  • patiëntenlabel aanwezig
  • in recipiënt zoals aangegeven in de labogids
Acceptatiecriteria bijaanvraag <72u (bijaanvraag na 72u enkel in overleg met klinisch bioloog)
Transport voorwaarden KT°
Analyse frequentie Van maandag tot en met donderdag tijdens de normale werkuren. Op vrijdag worden stalen ontvangen tot 13h nog afgewerkt op de dag zelf. Stalen ontvangen na 13h worden in overleg met de verantwoordelijk klinisch bioloog of vervanger al dan niet ingezet en afgewerkt op de dag zelf.
Antwoordtijd 24 uur (weekdagen behalve vrijdagnamiddag)

72 uur (vrijdagnamiddag)
24/24uur neen
Antwoordtijd indien dringend 2 uur (weekdagen)
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Jan Emmerechts
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Flowcytometrie
Techniek/methode Flowcytometrie
Toestel BD FACS Canto II
Eenheid of kwalitatief % van de CD45+ cellen
Referentie waarden Afwezig (<0,01% van de CD45+ cellen)
Interpretatie De gating van de cellen gebeurt op basis van het (aberrante) fenotype van de cellen bij diagnose (Leukemia Associated ImmunoPhenotype, LAIP). Indien een populatie cellen (min 20 events en duidelijke cluster) aanwezig is die voldoet aan het oorspronkelijke fenotype wordt een positief resultaat meegegeven en wordt het residuele aantal maligne blasten gekwantificeerd.
Accreditatie neen
Aanvraagformulier AFAZFAB00005 Aanvraagbrief cytologie - immuunfenotypering - moleculaire biologie - FISH - cytogenetica
RIZIV nr 556474/556485

555730/555741
B-waarde B400

B500
Versiedatum 2/03/2023