Back to top

Kwantificatie foetale RBC (na positieve screening)

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Flowcytometrie
Groep Immunofenotypering
Subgroep Bloed
Code IFRBC (code niet zelf aanvragen, wordt automatisch toegevoegd igv positieve FRBC)
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur perifeer bloed
Recipient voorkeur EDTA
Mininum vereiste volume 2,7 ml
Analysevolume 100 µl
Speciale afname condities OPGELET: deze test kan niet aangevraagd worden maar wordt automatisch uitgevoerd igv positieve screening voor FRBC adhv microscopie (testcode FRBC). De test wordt niet uitgevoerd op bloed afkomstig van externe labo's.
Bewaarcondities en voorbehandeling KT°

Er wordt aangeraden om de perifere bloedstalen binnen 24h na afname te analyseren. De stalen mogen tot 96h na afname geanalyseerd worden.
Acceptatiecriteria staalontvangst ul>
 • periode bloedafname - staalontvangst <96u
 • patiëntenlabel aanwezig
 • in recipiënt zoals aangegeven in de labogids
 • Acceptatiecriteria bijaanvraag <96u (bijaanvraag na 96u enkel in overleg met klinisch bioloog)
  Transport voorwaarden KT°
  Analyse frequentie Van maandag tot en met donderdag tijdens de normale werkuren. Op vrijdag worden stalen ontvangen tot 13h nog afgewerkt op de dag zelf. Stalen ontvangen na 13h worden in overleg met de verantwoordelijk klinisch bioloog of vervanger al dan niet ingezet en afgewerkt op de dag zelf.
  Antwoordtijd 24 uur (weekdagen behalve vrijdagnamiddag)

  72 uur (vrijdagnamiddag)
  24/24uur neen
  Antwoordtijd indien dringend 4 uur (weekdagen)
  Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Jan Emmerechts
  Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Flowcytometrie
  Techniek/methode Flowcytometrie
  Toestel BD FACS Canto II
  Eenheid of kwalitatief % en volume (mL) foeto-maternele bloedtransfer (FMT)
  Referentie waarden Negatief (<0,5 mL FMT)
  Interpretatie De flowcytometrische kwantificatie van foetale RBC (fRBC) wordt enkel uitgevoerd indien de initiële screening adhv microscopische beoordeling (Kleihauer-Bethke test) op positiviteit wijst.
  Tijdens een normale, onverwikkelde zwangerschap is een fysiologische passage van 0,002% tot 0,005% fRBC of 0,10 tot 0,24 mL foetaal bloed mogelijk. De onderste 'limit of quantification' (LOQ) van de analyse bedraagt 0,01% fRBC of 0,5 mL FMT, lagere resultaten worden daarom als '<0,5 mL' gerapporteerd.
  Transfusie van fRBC naar de maternele circulatie kan leiden tot immunisatie van de moeder tegen antigenen op de fRBC die niet aanwezig zijn op de eigen RBC.
  Igv klinisch vermoeden van FMT bij een rhesus negatieve moeder moet zo snel mogelijk Rhogam toegediend worden, onafhankelijk van het resultaat voor fRBC.
  Een FMT >30 mL foetaal bloed is een indicatie voor een 2e, supplementaire dosis Rhogam.
  Deelname EKE SKML
  Accreditatie neen
  Aanvraagformulier AFAZFAB00001 algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten
  RIZIV nr De flowcytometrische kwantificatie van FRBC wordt niet aangerekend.
  Zoektermen foeto-maternele transfusie
  Versiedatum 2/03/2023