Back to top

Immuunfenotypering BAL-vochten

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Flowcytometrie
Groep Immunofenotypering
Subgroep Vochten en weefsels
Code ITBNKB
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur BAL-vocht
Recipient voorkeur Steriele droge tube
Mininum vereiste volume 0,5 mL
Analysevolume 100 µl
Speciale afname condities BAL-vocht bij voorkeur afgenomen via spuit (afnames via scope leiden tot verminderde staalkwaliteit)
Bewaarcondities en voorbehandeling Onmiddellijke analyse (<6 uur na staalafname): bewaring op KT°.

Analyse gepland >6 en <24 uur na staalafname): bewaring in frigo, bij voorkeur op smeltijs

Analyse gepland >24 uur en <72uur): bewaring op ijs in de frigo.

Na 72 uur wordt de analyse in principe niet meer uitgevoerd.
Acceptatiecriteria staalontvangst
  • periode bloedafname - staalontvangst <72u
  • patiëntenlabel aanwezig
  • in recipiënt zoals aangegeven in de labogids
Acceptatiecriteria bijaanvraag <72u (bijaanvraag na 72u enkel in overleg met klinisch bioloog)
Transport voorwaarden Staal zo snel mogelijk na afname (<1 uur) naar labo brengen op KT°.

Externe stalen worden best op ijs getransporteerd.
Analyse frequentie Van maandag tot en met donderdag tijdens de normale werkuren. Op vrijdag worden stalen ontvangen tot 13h nog afgewerkt op de dag zelf. Stalen ontvangen na 13h worden in overleg met de verantwoordelijk klinisch bioloog of vervanger al dan niet ingezet en afgewerkt op de dag zelf.
Antwoordtijd 24 uur (weekdagen behalve vrijdagnamiddag)

72 uur (vrijdagnamiddag)
24/24uur neen
Antwoordtijd indien dringend 2 uur (weekdagen)
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Jan Emmerechts
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Flowcytometrie
Techniek/methode Flowcytometrie
Toestel BD FACS Lyric
Eenheid of kwalitatief ratio
Referentie waarden ratio CD4/CD8: 2,2-2,8 (niet-rokers)

ratio CD4/CD8: 0,7-1,8 (rokers)

Bron: M.Drent, Eur Respir Mon 2000, http://www.ildcare.eu/downloads/informatie/bal_cd.pdf
Interpretatie De combinatie van een verhoogde waarde voor CD4+/CD8+ ratio (>2.5 à 3.5) en een verlaagde waarde van CD4+CD103+/CD4+ (≤0.20 à 0.45) is suggestief voor sarcoïdose
Deelname EKE SKML
Accreditatie neen
Aanvraagformulier AFAZFAB000013 Aanvraagbrief voor vochten en varia
RIZIV nr 556474/556485

555730/555741
B-waarde B400

B500
Versiedatum 2/03/2023