Back to top

Immunofenotypering van vochten en weefsels

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Flowcytometrie
Groep Immunofenotypering
Subgroep Vochten en weefsels
Code ILSTK
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur vochten (pleura-, ascites-, pericard-, lumbaal vocht) en weefsels (biopt, klier, milt, long,...); voor BAL-vochten: zie ITBNKB
Recipient voorkeur Steriele droge tube
Mininum vereiste volume vochten: 0,5 mL
weefsels: minimale grootte 4mm³
Analysevolume vochten: 100 µl

weefsels: minimale grootte 4mm³
Bewaarcondities en voorbehandeling Er wordt aangeraden om de stalen binnen 24h na afname te analyseren. De stalen mogen tot 72h na afname geanalyseerd worden

Vochten: in koelkast bewaren

Weefsels: weefsel volledig onderzetten met Cellwash en bewaren in de koelkast
Acceptatiecriteria staalontvangst
  • periode bloedafname - staalontvangst <72u
  • patiëntenlabel aanwezig
  • in recipiënt zoals aangegeven in de labogids
Acceptatiecriteria bijaanvraag <72u (bijaanvraag na 72u enkel in overleg met klinisch bioloog)
Transport voorwaarden Staal zo snel mogelijk na afname naar labo brengen op KT°
Analyse frequentie Van maandag tot en met donderdag tijdens de normale werkuren. Op vrijdag worden stalen ontvangen tot 13h nog afgewerkt op de dag zelf. Stalen ontvangen na 13h worden in overleg met de verantwoordelijk klinisch bioloog of vervanger al dan niet ingezet en afgewerkt op de dag zelf.
Antwoordtijd 24 uur (weekdagen behalve vrijdagnamiddag)

72 uur (vrijdagnamiddag)
24/24uur neen
Antwoordtijd indien dringend 2 uur (weekdagen)
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Jan Emmerechts
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Flowcytometrie
Techniek/methode Flowcytometrie
Mogelijke interferenties Lumbaal vochten worden niet flowcytometrisch behandeld indien er minder dan 5 WBC in het staal geteld worden.
Toestel BD FACS Lyric
Eenheid of kwalitatief % en cellen/µl
Referentie waarden De resultaten worden als geheel geïnterpreteerd door de bevoegde klinisch bioloog, samen met de morfologie.
Interpretatie Volgende merkers worden genalyseerd: CD3, CD4, CD8, CD19, CD20, CD38, CD45, CD56, kappa, lambda en 7AAD. Adhv deze merkers kan uitspraak gedaan worden over subpopulaties van lymfocyten (T/B/NK, CD4/CD8) en over klonaliteit van de B-lymfocyten. Daarnaast kan ook het aantal plasmacellen (CD38+) worden bepaald. Enkel viabele lymfocyten (7AAD-) worden in beschouwing genomen om aspecifieke binding te vermijden. De resultaten worden als geheel geïnterpreteerd door de bevoegde klinisch bioloog, samen met de morfologie.
Accreditatie neen
Aanvraagformulier AFAZFAB000013 Aanvraagbrief voor vochten en varia
RIZIV nr Igv diagnose en follow-up van chronische maligniteiten:
1x 555730/555741

10x 556474/556485

Igv diagnose acute maligniteiten: 11x 555752/555763
B-waarde B400

B500
Versiedatum 2/03/2023