Back to top

Evaluatie PNH

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Flowcytometrie
Groep Immunofenotypering
Subgroep Bloed en beenmerg
Code 16028
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur perifeer bloed
Recipient voorkeur EDTA
Mininum vereiste volume 2,7 ml
Analysevolume 100 µl
Bewaarcondities en voorbehandeling De perifeer bloedstalen kunnen bewaard worden op KT (20-25°C). De bepaling op de WBC moet binnen de 48u gebeuren en op de rode bloedcellen binnen 5 dagen.
Acceptatiecriteria staalontvangst
  • periode bloedafname - staalontvangst <48u
  • patiëntenlabel aanwezig
  • in recipiënt zoals aangegeven in de labogids
Acceptatiecriteria bijaanvraag <48u (bijaanvraag na 48u enkel in overleg met klinisch bioloog)
Transport voorwaarden KT°
Analyse frequentie Van maandag tot en met donderdag tijdens de normale werkuren. Op vrijdag worden stalen ontvangen tot 13h nog afgewerkt op de dag zelf. Stalen ontvangen na 13h worden in overleg met de verantwoordelijk klinisch bioloog of vervanger al dan niet ingezet en afgewerkt op de dag zelf.
Antwoordtijd 24 uur (weekdagen behalve vrijdagnamiddag)

72 uur (vrijdagnamiddag)
24/24uur neen

neen

Antwoordtijd indien dringend 2 uur (weekdagen)
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Jan Emmerechts
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Flowcytometrie
Techniek/methode Flowcytometrie
Toestel BD FACS Lyric
Eenheid of kwalitatief %
Referentie waarden PNH-kloon in de granulocyten (FLAER-/CD24-): <1%

PNH-kloon in de monocyten (FLAER-/CD14-): <1%

PNH-kloon in de erytrocyten (CD59-): <0,1%

Bron: Cytometry Part B (Clinical Cytometry), 78B, 2010
Interpretatie Paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie (PNH) is een zeldzame hematologische stamcelafwijking die gekarakteriseerd wordt door een somatische mutatie in het PIG-A gen. Dit leidt tot een tekort aan eiwitten die gebonden worden aan het celmembraan via glycophosphatidylinositol (GPI) ankers. Alle cellen die zich ontwikkelen uit zo’n stamcel hebben deze mutatie en zullen dus afwijkend zijn, zowel de erytrocyten, de leukocyten als de trombocyten. Omdat meestal niet alle stamcellen de mutatie hebben zijn bij de meeste PNH-patiënten ook nog normale bloedcellen aanwezig afkomstig van niet-aangetaste stamcellen.
Een van de belangrijkste gevolgen van een mutatie in het PIG-A gen is dat bepaalde remmers van het complementsysteem zoals CD55 en CD59 niet meer tot expressie gebracht worden op het celmembraan. Daardoor worden de erytrocyten extra gevoelig voor lysis door complement. Het klinisch beeld uit zich in een intravasculaire hemolytische anemie. De intravasculaire hemolyse veroorzaakt ook een nachtelijke hemoglobinurie.

Het aantonen van PNH-klonen met flowcytometrie is gebaseerd op het vaststellen van de afwezigheid van GPI-verankerde eiwitten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van monoklonale antistoffen die specifiek gericht zijn tegen deze eiwitten.

WBC-analyse:
De WBC-analyse geeft het best de ware grootte van de PNH-kloon weer. De grootte van de granulocyten- en monocytenkloon ligt meestal dicht bij elkaar.

RBC-analyse:
De RBC-kloon is meestal kleiner dan de WBC-kloon door hemolyse en transfusie. Type-III RBC (volledige deficiëntie van GPI-verankerde eiwitten) zijn altijd aanwezig, type-II RBC (partiële deficiëntie van GPI-verankerde eiwitten) soms. Vanaf +-20% type-III RBC zijn er meestal tekenen van intravasculaire hemolyse en is er ook een verhoogde kans op trombose. Bij een grote type-II kloon zijn er geen symptomen van intravasculaire hemolyse noch is er een kans op verhoogde trombose.

Deelname EKE SKML en UKNEQAS
Accreditatie neen
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten
AFAZFAB00005 Aanvraagbrief cytologie - immuunfenotypering - moleculaire biologie - FISH - cytogenetica
RIZIV nr 2x 556592/556603
B-waarde B500
Versiedatum 2/03/2023