Back to top

CD34+ cellen

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Flowcytometrie
Groep Immunofenotypering
Subgroep Bloed en beenmerg
Code 16086
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur perifeer bloed, perifere stamcelcollecties, navelstrengbloed
Recipient voorkeur EDTA
Mininum vereiste volume 2,7 ml (perifeer bloed) en 1,8 ml (collecties)
Analysevolume 100 µl
Speciale afname condities Stalen voor de CD34-bepaling dienen steeds behandeld te worden als zeer dringend. Deze stalen worden rechtstreeks aan de MLT/FBT van de operationele entiteit flowcytometrie afgegeven door de verpleegkundige, het secretariaat of de MLT/FBT van de operationele entiteit ‘Weefselbank’.
Bewaarcondities en voorbehandeling KT°

De stalen moeten owv de dringendheid onmiddellijk geanalyseerd worden. In se zijn bepalingen tot 72u echter toegelaten.
Acceptatiecriteria staalontvangst
  • periode bloedafname - staalontvangst <72u
  • patiëntenlabel aanwezig
  • in recipiënt zoals aangegeven in de labogids
Acceptatiecriteria bijaanvraag <72u (bijaanvraag na 72u enkel in overleg met klinisch bioloog)
Transport voorwaarden Staal zo snel mogelijk na afname naar labo brengen op KT°
Analyse frequentie Dagelijks (weekdagen)
Antwoordtijd 2 uur.
De CD34-resultaten van perifeer bloed worden onmiddellijk doorgebeld naar de bloedafname. De CD34-resultaten van de stamcelcollecties worden onmiddellijk doorgebeld naar de weefselbank.
24/24uur neen
Antwoordtijd indien dringend 1 uur (weekdagen)
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Jan Emmerechts
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Flowcytometrie
Techniek/methode Flowcytometrie
Toestel BD FACS Lyric
Eenheid of kwalitatief % en cellen/µl
Referentie waarden perifeer bloed CD34%: <0,02%

Bron: Guideline for flowcytometric enumeration of CD34+ haematopoietic stem cells, Clin. Lab. Haem., 21, 1999
Interpretatie Het absoluut aantal en percentage CD34+ cellen op perifeer bloed, perifere stamcelcollecties en navelstrengbloed wordt bepaald als maat voor het voorkomen van hematopoëtische voorlopercellen in desbetreffende stalen. Tegelijk wordt ook de viabiliteit van de cellen bepaald.
Deelname EKE WIV en UKNEQAS
Accreditatie Ja. Accreditatie volgens ISO 15189:2012 (379-MED)
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten

AFAZFAB00005 Aanvraagbrief cytologie - immuunfenotypering - moleculaire biologie - FISH - cytogenetica

AFAZFAB00020 Algemene en acute aanvraagbrief.
Diagnoseregel Mag enkel worden aangerekend in de context van verzamelingen van progenitorcellen bedoeld voor transplantatie.
RIZIV nr 1x 556496/556500
B-waarde B500
Versiedatum 2/03/2023