Back to top

Thyroglobuline

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Endocrinologie en prenatale diagnostiek
Groep Schildklier
Code THYR
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur serum
Lichaamsmateriaal toegelaten plasma
Recipient voorkeur serum gel tube
Recipient toegelaten Li-heparine tube
Mininum vereiste volume 4,7 mL
Analysevolume 25 µL serum (testvolume) + éénmalig 250 µL serum (dood volume) voor testen op Cobas 8000 e602
Speciale afname condities Minstens 6 weken wachten na thyroidectomie of na 131I behandeling. Bloedafname uitvoeren voor toediening 131I en voor procedures zoals naaldbiopsie.
Bewaarcondities en voorbehandeling Na scheiden van serum en klonter kunnen de stalen tot 3 dagen bewaard worden in de koelkast of tot 1 maand in de diepvries.
Acceptatiecriteria staalontvangst Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de koelruimte kan een bijaanvraag gebeuren tot 3 dagen na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke klinisch bioloog aangewezen.
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd < 3 dagen
24/24uur nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog Prof. dr. Michel Langlois
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele entiteit: Core-lab Immunochemie
Techniek/methode electrochemiluminescentie immunoassay (ECLIA)
Mogelijke interferenties Thyroglobuline autoantilichamen (anti-TG) kunnen interfereren met de test. Thyroglobulinewaarden kunnen tot enkele maanden na succesvolle behandeling met I-131 verhoogd blijven.
Toestel Cobas 8000 e602
Eenheid of kwalitatief ng/mL
Referentie waarden 3.5 - 77 ng/mL

Bron: bijsluiter Roche diagnostics
Interpretatie Vaststellen van de aan- of afwezigheid van functionerend schildklierweefsel. Differentiële diagnose van aangeboren hypothyroïdie. Opvolging van patiënten met schildkliercarcinoom die een thyroidectomie hebben ondergaan (TG als tumormerker). Steeds interpreteren met anti-TG resultaat (interferentie !),
Deelname EKE EKE WIV / BIO-RAD EQAS
Accreditatie nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten
Diagnoseregel TG mag uitsluitend aangevraagd worden bij schildkliercarcinoom, bij vermoeden van thyreotoxicose, exploratie van congenitale hypothyroidie, evaluatie van thyroiditis.
RIZIV nr 559230-559241
B-waarde 300
Versiedatum 9/05/2022