Back to top

Niet-invasieve prenatale genetische test (NIPT)

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Endocrinologie en prenatale diagnostiek
Groep Prenatale screening
Code NIFT
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur vol bloed
Recipient voorkeur ROCHE Cell-Free DNA Collection Tube
Recipient toegelaten STRECK Cell-Free DNA BCT test tube
Mininum vereiste volume 10 mL vol bloed X 2
Speciale afname condities Cell-Free STRECK/ROCHE tube 10x omkeren en benoemen

Formulier: aanvraag- en toestemmingsformulier

Streck tubes of Roche tubes samen met het formulier ONMIDDELLIJK naar het labo brengen.
GEEN afnames op vrijdagnamiddag en op namiddag daags voor een feestdag.
Bewaarcondities en voorbehandeling kamertemperatuur (nooit koelkast!)
Acceptatiecriteria staalontvangst Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag NVT
Transport voorwaarden kamertemperatuur
Antwoordtijd < 2 week
24/24uur nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog Prof. dr. Michel Langlois
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Centrum Menselijke Erfelijkheid UZ Leuven
Techniek/methode Full genome sequencing
Mogelijke interferenties Zwangerschapsduur <10 weken. Maternele chromosomale afwijkingen (o.a. aneuploidie, microdelecties en -duplicaties), mozaïcisme, meerlingenzwangerschap.
Eén van volgende behandelingen ondergaan in de afgelopen drie maanden: bloedtransfusie, transplantatie, immuuntherapie of radiotherapie bij zwangere vrouw (DNA dat niet van vrouw of foetus afkomstig is). Oöcyt donatie.
Toestel Illumina Hiseq
Interpretatie Voor meer info en uitleg over de test: <a href="https://www.uzleuven.be/nl/niet-invasieve-prenatale-test-nipt"</a>
---
NIPT onderzoekt het risico op foetale trisomie 13, 18 of 21 (en indien aangevraagd het geslacht) door analyse van foetaal genetisch materiaal dat circuleert in het maternele plasma.
Deze test is geen diagnostische test, maar een screening test. In zeldzame gevallen kunnen hierdoor vals positieve en vals negatieve resultaten voorkomen.
Accreditatie ja
Aanvraagformulier Voor het aanvraag- en toestemmingsformulier: <a href="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/uz-laboboeken.appspot.com/o/...
Cumulregel 565611-565622, 542776-542780 en 542555-542566. Max. 1 in de loop van eenzelfde zwangerschap.
Diagnoseregel Vanaf de 12e zwangerschapsweek. Voorgeschreven door de arts die de zwangerschap opvolgt.
RIZIV nr 565611 - 565622 (artikel 33bis)
B-waarde 6100
Zoektermen NIPT
Versiedatum 9/05/2022