Back to top

ADH anti-diuretisch hormoon

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Endocrinologie en prenatale diagnostiek
Groep Hypofyse
Code ADH
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur EDTA plasma
Recipient voorkeur EDTA tube (op ijs)
Mininum vereiste volume 2,5 mL EDTA plasma op ijs
Bewaarcondities en voorbehandeling Gekoeld centrifugeren en onmiddellijk invriezen
Acceptatiecriteria staalontvangst Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op ijs naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de diepvries kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke klinisch bioloog aangewezen.
Transport voorwaarden Ingevroren
Analyse frequentie Verzending op donderdag
Antwoordtijd < 4 weken
24/24uur nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog Prof. dr. Michel Langlois
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling UZ Brussel laboratorium, Laarbeeklaan 101, 1090 Jette
Techniek/methode RIA
Toestel Gammateller WIZARD 1470 / Perkin Elmer Life Sciences
Eenheid of kwalitatief ng/L
Referentie waarden Osmolaliteit <285 mosmol/kg : <2.0
Osmolaliteit >290 mosmol/kg: 2.0 tot 12.0
Deelname EKE nee
Accreditatie nee
Cumulregel 322: Max. 5 bij dynamische test
86: 559075-559086
RIZIV nr 434114 - 434125
B-waarde 800
Zoektermen anti-diuretisch hormoon
Versiedatum 9/05/2022