Back to top

Normetanefrines in urine

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Endocrinologie en prenatale diagnostiek
Groep Hypertensie
Code NMENUR
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur urine
Recipient voorkeur urineverzamelfles met zuur
Mininum vereiste volume Volwassenen: 10 mL

Neonati: 5 mL
Speciale afname condities collecte in een urinepot die 20 mL 6 N HCl bevat (opgelet: zeer sterk zuur!);
indien meer dan 1 pot nodig is, er voor zorgen dat elke pot zuur bevat;
voor kinderen: het monster zo snel mogelijk na lozing aanzuren met ongeveer
1 mL 6N HCl tot pH <3
urine bewaren bij 2 tot 8 °C tijdens de collecte;
Extra: op hetzelfde monster kunnen ook catecholamines, VMA, HVA en 5-HIAA bepaald worden
Bewaarcondities en voorbehandeling Bewaring in koelkast
Acceptatiecriteria staalontvangst Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de koelruimte kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname.
Transport voorwaarden Ingevroren
Analyse frequentie Verzending op donderdag - analyse frequentie onderaannemer 1x/ 2 weken
Antwoordtijd < 4 weken
24/24uur nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog Prof. dr. Michel Langlois
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling UZ Brussel Laboratorium Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel
Techniek/methode HPLC met elektrochemische detectie (ECD)
Toestel Agilent 1200 Series (Agilent Technologies)
Eenheid of kwalitatief µg/24h
Referentie waarden 3 - 9 jaar: <252
9 - 12 jaar: <346
13 - 17 jaar: <402
>17 jaar: mannen: 100 - 800; vrouwen: 100 - 610
Deelname EKE ja
Accreditatie nee
RIZIV nr 546534-546545
B-waarde 1400
Versiedatum 9/05/2022