Back to top

Oestradiol ultra-sensitieve LC-MSMS

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Endocrinologie en prenatale diagnostiek
Groep Gonaden
Code E2MS
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur serum
Recipient voorkeur serum gel tube
Mininum vereiste volume 1 mL
Speciale afname condities hemolyse en lipemie vermijden
Bewaarcondities en voorbehandeling Bewaring in diepvries
Acceptatiecriteria staalontvangst Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de diepvries kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke klinisch bioloog aangewezen.
Transport voorwaarden Ingevroren
Analyse frequentie analyse frequentie onderaannemer 1x/week
Antwoordtijd <1 week
24/24uur nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog Prof. dr. Michel Langlois
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling UZ Gent
Techniek/methode LC-MSMS, eigenmethode
Eenheid of kwalitatief ng/L
Referentie waarden Man
< 9 jaar: <6 ng/L
9 - 12 jaar: <10 ng/L
12 - 15 jaar: 1 - 36 ng/L
15 - 17 jaar: 3 - 34 ng/L
>17 jaar: 8 - 42 ng/L
Vrouw
< 9 jaar: <35 ng/L
9 - 12 jaar: <87 ng/L
12 - 15 jaar: 9 - 248 ng/L
15 - 17 jaar: 2 - 266 ng/L
17 - 50 jaar: vroeg folliculair: 30- 100 ng/L
laat folliculair: 100-400 ng/L
luteaal: 50-150 ng/L
postmenopausaal: 2-21 ng/L
>50 jaar: 2 - 21 ng/L

Kushnir et al. Am J. clin. Pathology 2008,129 en www.aruplab.com (Kushnir)

Interpretatie Opvolging hormonale behandeling bij post-menopauzale vrouwen.
Deelname EKE nee
Accreditatie nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten
Cumulregel 212: Max. 2 van de verstrekkingen oestradiol, oestriol, oestron.
322: Max. 5 bepalingen bij dynamische test.
RIZIV nr 546210-546221
B-waarde 500
Versiedatum 9/05/2022