Back to top

Parathormoon (PTH)

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Endocrinologie en prenatale diagnostiek
Groep Botmetabolisme
Code PTH
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur serum
Recipient voorkeur serum gel tube
Mininum vereiste volume 4,7 mL
Analysevolume 49 µL serum (testvolume) + éénmalig 250 µL serum (dood volume) voor testen op Cobas 8000 e602
Bewaarcondities en voorbehandeling Na scheiden van serum en klonter kunnen de stalen tot maximum 2 dagen bewaard worden in de koelkast of tot 6 maanden in de diepvries.
Acceptatiecriteria staalontvangst Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de koelruimte kan een bijaanvraag gebeuren tot 2 dagen na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke klinisch bioloog aangewezen.
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd dagelijks
24/24uur ja
Antwoordtijd indien dringend < 1 uur (peroperatoire metingen)
Verantwoordelijk klinisch bioloog Prof. dr. Michel Langlois
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele entiteit: Core-lab Immunochemie
Techniek/methode electrochemiluminescentie immunoassay (ECLIA)
Mogelijke interferenties Hemolyse
Toestel Cobas 8000 e602
Eenheid of kwalitatief pg/mL
Referentie waarden 15‑65 pg/mL

(Bron: bijsluiter Roche diagnostics)
Interpretatie PTH secretie door de parathyroide klieren verhoogd bij: (a) primaire hyperparathyroidie (tevens hoog Ca) (b) secundaire hyperparathyroidie (tevens laag Ca): chronisch nierlijden, vitamine D tekort, pseudohypoparathyroidie (PTH resistentie). PTH verlaagd bij: hypoparathyroidie na chirurgie (thyroidectomie), auto-immuunziekte, sarcoïdose, hyperthyroidie, vitamine D intoxicatie, tumor-geassocieerde hypercalcemie (osteolyse), immobilisatie.
Deelname EKE EKE WIV / BIO-RAD EQAS
Accreditatie nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten
Cumulregel 235: Max. 10 metingen na catheterisatie, perioperatoir
RIZIV nr 559274-559285
B-waarde 400
Versiedatum 9/05/2022