Back to top

25-OH-vitamine D

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Endocrinologie en prenatale diagnostiek
Groep Botmetabolisme
Code VITD
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur serum
Recipient voorkeur serum gel tube
Mininum vereiste volume 4,7 mL
Analysevolume 25 µL serum (testvolume) + éénmalig 250 µL serum (dood volume) voor testen op Cobas 8000 e602
Speciale afname condities Patiënten onder therapie met hoge dosissen biotine (> 5mg/dag) vereisen staalname tenminste 8u na laatste administratie.
Bewaarcondities en voorbehandeling Na scheiden van serum en klonter/cellen zo snel mogelijk uitvoeren (lichtgevoelig !).

Stalen kunnen tot maximum 4 dagen bewaard worden in de koelkast of tot 24 weken in de diepvries.
Acceptatiecriteria staalontvangst Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de koelruimte kan een bijaanvraag gebeuren tot 4 dagen na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke klinisch bioloog aangewezen.
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd < 3 dagen
24/24uur nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog Prof. dr. Michel Langlois
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele entiteit: Core-lab Immunochemie
Techniek/methode electrochemiluminescentie immunoassay (ECLIA)
Mogelijke interferenties Hemolyse (Hb > 2g/L) veroorzaakt valselijk verhoogde resultaten.
Patiënten onder therapie met hoge dosissen biotine (> 5mg/dag) vereisen staalname tenminste 8u na laatste administratie.
Toestel Cobas 8000 e602
Eenheid of kwalitatief ng/mL
Referentie waarden 5 - 42 ng/mL, referentiewaarden mogen echter niet dienen als klinische cut-off voor vitD supplementatie. Richtlijnen voor supplementatie moeten gevolgd worden (zie interpretatie)

Bron: bijsluiter Roche diagnostics
Interpretatie Optimale concentratie: > 30 ng/mL; Vitamine D insufficiëntie: < 20 ng/mL (PTH status nakijken); Vitamine D deficiëntie: < 10 ng/mL (osteomalacie)

Holick MF. Vitamin D status: measurement, interpretation, and clinical application. Ann Epidemiol 2009;19(2):73-78.
Deelname EKE EKE WIV / BIO-RAD EQAS
Accreditatie nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten
RIZIV nr 559311 - 559322
B-waarde 400
Versiedatum 9/05/2022