Back to top

XX of XY ikv monitoring engraftment met seks gemismatchte allogene stamceltransplantatie

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Cytogenetica van hematologische aandoeningen
Groep FISH - Hematologie
Code XY
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur bloed, beenmerg, lichaamsvocht, weefsel
Recipient voorkeur EDTA
Recipient toegelaten uitstrijkjes, deppreparaat, paraffinecoupe 3-5 µm (uitgezonderd indien gefixeerd in Bouin)
Mininum vereiste volume per aangevraagde FISH test: 1 uitstrijkje, 1 deppreparaat, 1 paraffinecoupe; voor onbeperkt aantal FISH testen: 1 ml EDTA bloed of beenmerg of lichaamsvocht
Acceptatiecriteria staalontvangst perifeer bloed en beenmergstalen dienen binnen 24u na staalafname te worden ontvangen in het labo zodat de stalen kunnen verwerkt worden binnen de 72u na staalafname. Uitstrijkjes, deppreparaten en paraffinecoupes mogen zonder tijdslimiet worden ontvangen.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Bijaanvragen kunnen onbeperkt gebeuren indien er voldoende staal beschikbaar is (zie minimum vereist staalvolume)
Transport voorwaarden EDTA staal binnen 24 uur na staalafname naar het laboratorium versturen; uitstrijkjes, deppreparaten, paraffinecoupes in gesloten recipient bij kamertemperatuur transporteren (geen tijdslimiet)
Analyse frequentie wekelijks
Antwoordtijd max 3 weken
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Barbara Cauwelier
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Moleculaire Biologie; Werkpost FISH
Techniek/methode fluorescentie in situ hybridisatie
Toestel Thermobrite/VIP2000
Eenheid of kwalitatief XX of XY in % van interfasekernen
NW Man 100 % XY
NW Vrouw 100% XX
Interpretatie XX of XY FISH kan gebruikt worden als monitoring van engraftment /chimerisme testing bij seks gemismatchte allogene stamceltranplantatie
Accreditatie Geaccrediteerd volgens norm NBN EN ISO15189:2012 (379-MED)
Aanvraagformulier AFAZFAB00005 Aanvraagbrief voor speciale hematologie
Versiedatum 9/08/2023