Back to top

t(3;8)/BCL6::cMYC

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Cytogenetica van hematologische aandoeningen
Groep FISH - Hematologie
Code t38
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur bloed, beenmerg, lichaamsvocht, weefsel
Recipient voorkeur EDTA
Recipient toegelaten uitstrijkjes, deppreparaat, paraffinecoupe 3-5 µm (uitgezonderd indien gefixeerd in Bouin)
Mininum vereiste volume per aangevraagde FISH test: 1 uitstrijkje, 1 deppreparaat, 1 paraffinecoupe; voor onbeperkt aantal FISH testen: 1 ml EDTA bloed of beenmerg of lichaamsvocht
Acceptatiecriteria staalontvangst perifeer bloed en beenmergstalen dienen binnen 24u na staalafname te worden ontvangen in het labo zodat de stalen kunnen verwerkt worden binnen de 72u na staalafname. Uitstrijkjes, deppreparaten en paraffinecoupes mogen zonder tijdslimiet worden ontvangen
Acceptatiecriteria bijaanvraag Bijaanvragen kunnen onbeperkt gebeuren indien er voldoende staal beschikbaar is (zie minimum vereist staalvolume)
Transport voorwaarden EDTA staal binnen 24 uur na staalafname naar het laboratorium versturen; uitstrijkjes, deppreparaten, paraffinecoupes in gesloten recipient bij kamertemperatuur transporteren (geen tijdslimiet)
Analyse frequentie wekelijks
Antwoordtijd max 3 weken
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Barbara Cauwelier
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Moleculaire Biologie; Werkpost FISH
Techniek/methode fluorescentie in situ hybridisatie
Toestel Thermobrite/VIP2000
Eenheid of kwalitatief afwezig / aanwezig in % van interfasekernen
Referentie waarden afwezig
Interpretatie Opsporen van herschikking tussen BCL6 en cMYC gen ter bevestiging/uitsluiting van pseudo-double hit of pseudo-triple hit lymfoom. Wordt uitgevoerd indien BCL6 en cMYC herschikking aanwezig zijn bij een HG-DLBCL (double of triple hit).
Deelname EKE UKNEQAS for clinical cytogenetics
Accreditatie Geaccrediteerd volgens norm NBN EN ISO15189:2012 (379-MED)
Aanvraagformulier AFAZFAB00005 Aanvraagbrief voor speciale hematologie
RIZIV nr 588453-588464;588571-588582
B-waarde B3000
Versiedatum 22/04/2022