Back to top

MM panel: °del(17p13)/TP53, °t(4;14)/t414, °del(1p36)/amp(1q21)/1pq; bijkomend t(11;14), t(14;16)/MAF, t(8;14)/BCL1, cMYC / t(8q24) indien resultaat suggestief voor herschikking chr 14q32.

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Cytogenetica van hematologische aandoeningen
Groep FISH - Hematologie
Code FISH.MM
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur bloed, beenmerg, lichaamsvocht, weefsel
Recipient voorkeur EDTA
Recipient toegelaten uitstrijkjes, deppreparaat
Mininum vereiste volume per aangevraagde FISH test: 1 uitstrijkje, 1 deppreparaat, voor onbeperkt aantal FISH testen: 1 ml EDTA bloed of beenmerg of lichaamsvocht
Speciale afname condities wordt niet uitgevoerd indien patiënt > 80 jaar of indien < 10 % plasmocyten ; wordt enkel uitgevoerd indien geen DNA beschikbaar voor het uitvoeren van moleculair karyotype (CNV analyse)
Acceptatiecriteria staalontvangst perifeer bloed en beenmergstalen dienen binnen 24u na staalafname te worden ontvangen in het labo zodat de stalen kunnen verwerkt worden binnen de 72u na staalafname. Uitstrijkjes, deppreparaten en paraffinecoupes mogen zonder tijdslimiet worden ontvangen.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Bijaanvragen kunnen onbeperkt gebeuren indien er voldoende staal beschikbaar is (zie minimum vereist staalvolume)
Transport voorwaarden EDTA staal binnen 24 uur na staalafname naar het laboratorium versturen; uitstrijkjes, deppreparaten, paraffinecoupes in gesloten recipient bij kamertemperatuur transporteren (geen tijdslimiet)
Analyse frequentie wekelijks
Antwoordtijd max 3 weken
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Barbara Cauwelier
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Moleculaire Biologie; Werkpost FISH
Techniek/methode fluorescentie in situ hybridisatie
CD138 selectie van plasmocyten indien >10% plasmocyten en <50% plasmocyten
Toestel Thermobrite/VIP2000
Eenheid of kwalitatief afwezig / aanwezig in % van plasmocyten (na selectie) of van interfasekernen (zonder selectie)
Referentie waarden afwezig
Interpretatie Interstitiele deleties en monosomie voor chr.13 (50% van de MM) zijn geassocieerd met een kortere overleving indien samen met andere genetische afwijkingen. Deleties van het TP53-gen zijn geassocieerd met een ongunstige prognose. Hyperdiploïde (>50 chromosomen) MM zouden een betere totale overleving kennen dan niet-hyperdiploïde MM en treft vooral de chromosomen 5, 11, 9 en 15. Translocatie t(4;14) komt voor in MM (15-20%), plasmacel leukemie en MGUS. Ongunstige prognose. Deletie 1p36 en amplificatie 1q21 komt voor in 20-30% van de MM en vormt een ongunstige prognostische factor.
Bij afwijkend patroon voor t(4;14) suggestief voor IgH herschikking, wordt bijkomend de (8;14)/cMYC, t(11;14)/ BCL1, t(14;16)/cMAF herschikking opgespoord.
Het resultaat wordt weergegeven in percentage van de interfasekernen ; er worden 100 kernen geanalyseerd en het resultaat wordt geinterpreteerd volgens de cut-off waarde van de probe.
Deelname EKE UKNEQAS for clinical cytogenetics
Accreditatie Geaccrediteerd volgens norm NBN EN ISO15189:2012 (379-MED)
Aanvraagformulier AFAZFAB00005 Aanvraagbrief voor speciale hematologie
RIZIV nr 588453-588464;588571-588582
B-waarde B3000
Versiedatum 9/08/2023