Back to top

CLL panel: del(13q14)/D13S319/RB1, del(11q23)/ATM, del(17p13)/TP53, trisomie 12,

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Cytogenetica van hematologische aandoeningen
Groep FISH - Hematologie
Code FISH.CLL
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur bloed, beenmerg, lichaamsvocht, weefsel
Recipient voorkeur EDTA
Recipient toegelaten uitstrijkjes, deppreparaat
Mininum vereiste volume per aangevraagde FISH test: 1 uitstrijkje, 1 deppreparaat, voor onbeperkt aantal FISH testen: 1 ml EDTA bloed of beenmerg of lichaamsvocht
Speciale afname condities wordt enkel uitgevoerd indien geen DNA beschikbaar voor het uitvoeren van moleculair karyotype (CNV analyse)
Acceptatiecriteria staalontvangst perifeer bloed en beenmergstalen dienen binnen 24u na staalafname te worden ontvangen in het labo zodat de stalen kunnen verwerkt worden binnen de 72u na staalafname. Uitstrijkjes, deppreparaten en paraffinecoupes mogen zonder tijdslimiet worden ontvangen.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Bijaanvragen kunnen onbeperkt gebeuren indien er voldoende staal beschikbaar is (zie minimum vereist staalvolume)
Transport voorwaarden EDTA staal binnen 24 uur na staalafname naar het laboratorium versturen; uitstrijkjes, deppreparaten, in gesloten recipient bij kamertemperatuur transporteren (geen tijdslimiet)
Analyse frequentie wekelijks
Antwoordtijd max 3 weken
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Barbara Cauwelier
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Moleculaire Biologie; Werkpost FISH
Techniek/methode fluorescentie in situ hybridisatie
Toestel Thermobrite/VIP2000
Eenheid of kwalitatief afwezig / aanwezig in % van interfasekernen
Referentie waarden afwezig
Interpretatie Deleties van 13q14 komen voor in >50% en zijn te onderscheiden in type I deleties (grote deleties inclusief RB1 gen) met een kortere time to treatment en overleving in vergelijking met type II deleties (kleine deleties van 13q14 exclusief het RB1 gen). Biallelische deleties van 13q14 komen voor in 30% van de CLLs met 13q deletie en zijn typisch type II deleties. Del13q14 zijn gecorreleerd met een goede overleving en time to treatment indien aanwezig in <80% van de cellen en indien enige cytogenetische afwijking. Trisomie 12 komt voor in 10-20% van CLL en is geassocieerd met atypische CLL morfologie, immuunfenotype en intermediaire prognose. Deleties van 11q23 (ATM) komen voor in 5-20% en vooral bij veralgemeende lymphadenopathie; deletie 17p13 (p53) komt voor in 3-8% en vorm de hoogste risicogroep en tevens refractair aan fludarabine-cyclofosfamide. 75% van de patiënten met een del(17p13) vertoont eveneens een mutatie in het andere TP53 allel en een slechtere overleving.
Het resultaat wordt weergegeven in percentage van de interfasekernen ; er worden 100 kernen geanalyseerd en het resultaat wordt geinterpreteerd volgens de cut-off waarde van de probe.
Deelname EKE UKNEQAS for clinical cytogenetics
Accreditatie Geaccrediteerd volgens norm NBN EN ISO15189:2012 (379-MED)
Aanvraagformulier AFAZFAB00005 Aanvraagbrief voor speciale hematologie
Cumulregel
RIZIV nr 588453-588464;588571-588582
B-waarde B3000
Versiedatum 22/04/2022