Back to top

Triglyceriden (TG) zonder glycerol blancking

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Cardiovasculaire diagnostiek en risicobepaling
Groep Lipiden en risicomerkers
Code 22050
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Recipient voorkeur Serum-gel tube
Mininum vereiste volume 4,7 ml
Speciale afname condities Idealiter nuchter
Bewaarcondities en voorbehandeling Na scheiden van klonter kan serum tot 7 d. in koelkast en 3 mnd. in diepvries bewaard worden
Acceptatiecriteria staalontvangst
  • periode bloedafname - staalontvangst <90min
  • patiëntenlabel aanwezig
  • in recipiënt zoals aangegeven in de labogids
Acceptatiecriteria bijaanvraag 7 dagen
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd < 3 dagen
24/24uur nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog Prof. dr. Michel Langlois
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Core Lab
Techniek/methode Enzymatische colorimetrische fotometrie
Mogelijke interferenties
  1. hemolyse, Bilirubine (geconjugeerd) >15mg/dL, bilirubine (ongeconjugeerd) >5mg/dL, Intralipid infuus;
  2. Etamsylate kan vals verlaagde resultaten veroorzaken
  3. N-acetylcysteïne (NAC) en metamizol (Novaminsulfon, Dipyrone) kunnen vals verlaagde waarden veroorzaken (door verstoring van de Trinder-reactie waarop deze test gebaseerd is).
Toestel Atellica CH Analyzer (Siemens)
Eenheid of kwalitatief mg/dL
Referentie waarden 0 jaar - 19 jaar: 47 - 260
>19jaar: < 175
Bron kinderen: SickKidsCaliper:Pediatric Reference Intervals for 32 Routine Biochemical Markers on the Siemens Healthineers Atellica CH Analyzer in Healthy Children and Adolescents
Bron volwassenen: EAS/EFLM Clin Chem 2016;62:930-946
Interpretatie Cardiovasculaire risicofactor, familiaal of secundair. Component van het Metabool Syndroom (hoge TG, laag HDL, gestoorde glycemie, hypertensie, abdominale obesitas) .
Milde hypertriglyceridemie 150-200 mg/dL
Matige hypertriglyceridemie >200-500 mg/dL
Ernstige hypertriglyceridemie >500 mg/dL (preventie van pancreatitis indien >1000 mg/dL)
Deelname EKE Bio-Rad EQAS / WIV
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten
RIZIV nr 541376-541380
B-waarde 70
Versiedatum 3/10/2022