Back to top

Totaal cholesterol

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Cardiovasculaire diagnostiek en risicobepaling
Groep Lipiden en risicomerkers
Code 22060
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Recipient voorkeur Serum-gel buis
Mininum vereiste volume 4,7 ml
Analysevolume 250 µL (2µL analysevolume + dood volume)
Bewaarcondities en voorbehandeling Na scheiden van klonter kan serum tot 8 uur op kamertemperatuur of tot 2 d. in de koelkast bewaard worden,
Acceptatiecriteria staalontvangst
  • periode bloedafname - staalontvangst <90min
  • patiëntenlabel aanwezig
  • in recipiënt zoals aangegeven in de labogids
Acceptatiecriteria bijaanvraag 7 dagen
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd < 3 dagen
24/24uur nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog Prof. dr. Michel Langlois
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Core Lab
Techniek/methode Enzymatische colorimetrische fotometrie
Mogelijke interferenties Hemolyse, Bilirubine (geconjugeerd): >60mg/dL, bilirubine (ongeconjugeerd): >20mg/dL, Lipemie >1000mg/dL.
Toestel Atellica CH Analyzer (Siemens)
Eenheid of kwalitatief mg/dL
Referentie waarden Streefwaarde < 190
Hoog risico target: <175
Zeer hoog risico target: <150
(bron: EAS/ESC guidelines)
Interpretatie Cardiovasculaire risicofactor; noodzakelijke parameter voor het bepalen van de risico SCORE
Deelname EKE Bio-Rad EQAS / WIV
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten
RIZIV nr 540271-540282
B-waarde 70
Versiedatum 3/10/2022