Back to top

Lipidogram (lipidenelektroforese)

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Cardiovasculaire diagnostiek en risicobepaling
Groep Lipiden en risicomerkers
Code LIPGP
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Recipient voorkeur Serum-gel tube
Mininum vereiste volume 1mL
Analysevolume 20µL
Speciale afname condities Om accurate lipoproteïnepatronen te verkrijgen dient men het volgende in acht te nemen alvorens het aanleggen van een lipidogram:
 • De patiënt dient 12 - 14 uur nuchter te zijn.
 • Indien mogelijk een stopzetting van alle medicatie voor 3 à 4 weken.
 • Patiënt dient een stabiel gewicht te behouden en de week ervoor een normaal eetpatroon te handhaven.
 • Wacht 4 tot 8 weken na een myocard infarct of gelijkaardige trauma.
Bewaarcondities en voorbehandeling Bij voorkeur: directe analyse van vers serumstaal.
Stalen kunnen tot maximum 7dagen bewaard worden in de koelkast (2-8 °C)
Acceptatiecriteria staalontvangst
 • periode bloedafname - staalontvangst <90min
 • patiëntenlabel aanwezig
 • in recipiënt zoals aangegeven in de labogids
Acceptatiecriteria bijaanvraag 2 dagen
Analyse frequentie 2x/week
Antwoordtijd < 4 dagen
24/24uur nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog Prof. dr. Michel Langlois
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele entiteit: Immuno- en proteinechemie
Techniek/methode Electroforese
Mogelijke interferenties
 • Lipemische stalen: Hoge chylomicronen bij niet-nuchtere staalafname
 • Fibrinogeen (farmaca): Stalen afgenomen op heparine/patiënten onder heparine-behandeling: mobiliteitsverschuiving van de fracties
Toestel SEBIA Hydrasys
Referentie waarden
 • Chylomicronen: 0-2%
 • Bèta-lipoproteïne: 38,6-69,4%
 • Pre-bèta-lipoproteïnen: 4,4-23,1%
 • Lp(a): Niet relatief uit te drukken; absoluut 30mg/dl
 • Alfa-lipoproteïnen: 22,3-53,3%
Interpretatie Het lipidogram is ontwikkeld voor de determinatie en fenotypering van het lipoproteïnenprofiel. Op basis van de lading en afmeting worden via zone-elektroforese volgende fracties van elkaar gescheiden: chylomicronen, bèta-lipoproteïnen of LDL (Low Density Lipoproteïnen), pre-bèta-lipoproteïnen of VLDL (Very Low Density Lipoproteïnen), Lipoproteïne (a) Lp(a) en alfa-lipoproteïnen of HDL (High Density Lipoproteïnen).
Obv deze fracties kunnen hyper-lipoproteïnemieën geclassificeerd worden in relatie met de concentratie totaal cholesterol, triglyceriden en apolipoproteïne B en A1.
Bij aanwezigheid van Lp(a) wordt Lp(a) nefelometrisch bevestigd.
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten
RIZIV nr Ten laste van de patiënt (€10), indien Lp(a) aanwezig wordt dit nefelometrisch bevestigd (€13)
Versiedatum 3/10/2022