Back to top

Apolipoproteinen apoB/apoA1

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Cardiovasculaire diagnostiek en risicobepaling
Groep Lipiden en risicomerkers
Code 22100
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Recipient voorkeur Serum-gel tube
Mininum vereiste volume 4.7 ml
Analysevolume 300 µL
Speciale afname condities Nuchter
Bewaarcondities en voorbehandeling Na scheiden van serum en klonter/cellen kunnen de stalen tot 7 dagen bewaard worden in de koelkast of tot 3 maanden in diepvries.
Acceptatiecriteria staalontvangst
  • periode bloedafname - staalontvangst <90min
  • patiëntenlabel aanwezig
  • in recipiënt zoals aangegeven in de labogids
Acceptatiecriteria bijaanvraag 7 dagen
Analyse frequentie 1x/week
Antwoordtijd < 2 weken
24/24uur nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog Prof. dr. Michel Langlois
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele entiteit: Immuno- en proteinechemie
Techniek/methode Turbidimetrie
Mogelijke interferenties Sterk lipemisch of troebel monster.
Toestel Optilite
Eenheid of kwalitatief g/L
Referentie waarden Risico cut-off waarde:
ApoB: <1,2 g/L
ApoB/A1 ratio <1
Secundaire therapeutische target:
ApoB: <0,8 (zeer hoog risico), <1,0 (hoog risico)
(bron: EAS/ESC guidelines)
Interpretatie Apolipoproteinen B en A1 geven een indicatie van het aantal LDL- resp. HDL-partikels, ongeacht de cholesterolinhoud van de partikels. Hoge apoB waarden bij pt. met normaal of laag LDL-cholesterol wijst op aanwezigheid van kleine, dense LDL-partikels met hoog atherogeen risico. ApoB is een alternatieve target van lipidverlagende therapie bij pt. met hypertriglyceridemie (waarbij LDL-cholesterol niet kan berekend worden). ApoB is een additionele merker in de diagnostiek van familiale hyperlipidemieën zoals FH (familiale hypercholesterolemie) en FCHL (familiale gecombineerde hyperlipemie) met hoog aantal LDL-partikels.
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten
Cumulregel 13: niet cumuleren met HDL- en LDL-cholesterol
RIZIV nr 540315-540326; indien gecombineerd met HDL- en LDL-cholesterol: ten laste van de patiënt (€4,66)
B-waarde 150
Versiedatum 3/10/2022