Back to top

pro-BNP natriuretisch peptide

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Cardiovasculaire diagnostiek en risicobepaling
Groep Cardiale merkers
Code 22040
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Lichaamsmateriaal toegelaten plasma
Recipient voorkeur serum-gel buis
Recipient toegelaten lithium-heparine buis
Mininum vereiste volume 4.7ml
Analysevolume 500µl serum
Bewaarcondities en voorbehandeling Na scheiden van serum/plasma en klonter/cellen kunnen de stalen tot 6 dagen bewaard worden in de koelkast of tot 24 maanden in diepvries.
Acceptatiecriteria staalontvangst
  • periode bloedafname - staalontvangst <90min
  • patiëntenlabel aanwezig
  • in recipiënt zoals aangegeven in de labogids
Acceptatiecriteria bijaanvraag 6 dagen
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd < 24 uur
24/24uur ja
Antwoordtijd indien dringend < 2 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog Prof. dr. Michel Langlois
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Core Lab
Techniek/methode Directe chemiluminescentie
Toestel Atellica IM Analyzer (Siemens)
Eenheid of kwalitatief pg/mL
Referentie waarden Acute setting: <300 pg/mL ; Niet acute setting <125 pg/mL (bron: ESC guidelines)
Interpretatie Vehoogde secretie volgens de ernst (symptomen) van hartinsufficiëntie: NYHA I 33-3410 pg/ml; NYHA II 103-6567 pg/ml; NYHA III 126-10449 pg/ml; NYHA IV 148-12188 pg/ml. Andere oorzaken (400-2000 pg/ml) kunnen zijn: nierinsufficiëntie (GFR < 60 ml/min), acute coronaire syndromen, longembool, pulmonaire hypertensie, hyperthyreose, Cushing, corticoïden, primair hyperaldosteronisme, systemische hypertensie, diabetes, levercirrose met ascites. Normale concentraties (vals negatieven) kunnen voorkomen bij: acute mitralis insufficiëntie, obesitas, medicatie (beta-blokkers, ACE-inhibitoren, diuretica).
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten; AFAZFAB00011 Aanvraagbrief voor urgente laboratoriumtesten
RIZIV nr Ten laste van de patiënt (€25)
Versiedatum 3/10/2022