Back to top

Myoglobine

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Cardiovasculaire diagnostiek en risicobepaling
Groep Cardiale merkers
Code MYOG
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur plasma
Lichaamsmateriaal toegelaten serum
Recipient voorkeur Li Heparine
Recipient toegelaten serum-gel
Mininum vereiste volume 2,6ml
Bewaarcondities en voorbehandeling Na scheiden van klonter kan serum tot 7 d. in koelkast bewaard worden
Acceptatiecriteria staalontvangst
  • periode bloedafname - staalontvangst <90min
  • patiëntenlabel aanwezig
  • in recipiënt zoals aangegeven in de labogids
Acceptatiecriteria bijaanvraag 6 dagen
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd < 24 uur
24/24uur ja
Antwoordtijd indien dringend < 1 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog Prof. dr. Michel Langlois
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Entiteit Core Lab; Werkpost Basis Chemie
Techniek/methode Electrochemiluminescentie
Toestel COBAS 8000 (Roche Diagnostics)
Eenheid of kwalitatief µg/L
Referentie waarden <body>

Myoglobine:

Conversiefactor: 0.0571(CU (µg/l) naar SI (nmol/l))

Geslacht Leeftijd Waarde (µg/l)
Man
Alle leeftijden 28 - 72
Vrouw
Alle leeftijden 25 - 58

</body>

Interpretatie Myoglobine is een predominant hemoproteine in hart- en skeletspieren. Het is geen cardiospecificieke merker maar wel een vroegtijdige merker. Myoglobine concentratie in serum stijgt binnen de 2 tot 4u van een acuut myocardinfarct, vroeger dan CK, CK‑MB of troponine. Afhankelijk van de therapeutische reperfusie behaalt de myoglobine concentratie reeds een maximum na 4 tot 12u en daalt snel tot normale waarden via renale eliminatie (biologische halfwaardetijd 15 min). Een snelle toename van de myoglobine concentratie is een indicator van succes van therapeutische interventie (trombolyse). Een normale concentratie 6u na pijn, en na herhaalde bepaling binnen de 4u, sluit acute myocardschade uit (exclusiemerker). Myoglobine kan ook stijgen na crush syndroom, myopathie, shock, rhabdomyolyse en verminderde eliminatie door nierfalen.
Accreditatie neen
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten; AFAZFAB00011 Aanvraagbrief voor urgente laboratoriumtesten
Cumulregel Max. 3 van de verstrekkingen 540013-540024 (myoglobine), 541693-541704 (CK), 541715-541726 (CK electroforese), 541774-541785 (LDH), 542172-542183 (CK isoenzym), 542334-542345 (troponine T) en 542356-542360 (troponine I) mogen aangerekend worden.
RIZIV nr 540013-540024
B-waarde 100
Versiedatum 6/04/2022