Back to top

Malaria antigeendetectie

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Bloedparasieten
Groep Parasitologie
Code DAGEMA
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur EDTA Bloed
Recipient voorkeur Buis
Mininum vereiste volume 2,5 mL
Speciale afname condities Bij patiënten die uit mogelijk risicogebeid komen, moet Malaria altijd eerst uitgesloten worden door een sneltest, gevolgd door een dikke druppel afname
Bewaarcondities en voorbehandeling De buis niet laten afkoelen en onmiddllijk naar het laboratorium versturen. Vermeld waar de patiënt een mogelijke infectie heeft opgelopen en malaria profylaxe genomen werd
Acceptatiecriteria staalontvangst Enkel vers EDTA bloed; bij een eerste positieve malaria antigentest, wordt de test niet meer uitgevoerd op de volgende monsters van de patiënt
Acceptatiecriteria bijaanvraag Geen
Transport voorwaarden Bij kamertemperatuur
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 1,5 uur
24/24uur Ja
Antwoordtijd indien dringend 1,5 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Eric Nulens
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst laboratoriumgeneeskunde, Operationele eenheid voor parasitaire en schimmelinfecties, Werkpost Parasitologie
Techniek/methode Now ICT MALARIA P.F./P.V. KIT: Deze test detecteert de aan- of afwezigheid van P. falciparum of P. vivax, P. malariae en P. ovale antigenen in bloed. De test spoort 2 Plasmodium antigenen op, nl het histidine rijk proteïne 2 antigeen, specifiek voor P falciparum, en een pan-malaria antigeen dat zowel voorkomt bij P. falciparum, P. vivax, P. ovale en P. malariae.
Mogelijke interferenties Vals positieve resultaten kunnen ontstaan door de aanwezigheid van reuma factor in het monster. Vals negatieve resultaten kunnen gevonden worden bij heel hoge parasitemie, meestal bij P. falciparum ten gevolge van het prozone effect.
Eenheid of kwalitatief Positief of negatief
Referentie waarden Niet aanwezig
Interpretatie De detectie spoort vier genera van Plasmodia op (P. falciparum, P. vivax, P. ovale en P. malariae). Negatieve resultaten moeten bevestigd worden met de dikke druppel. De dikdruppel methode blijft de gouden standaard.
De test sluit een gemengde Plasmodium infectie niet uit.
De test kan niet gebruikt worden in de opvolging van een anti-Malaria therapie, omdat het resultaat van de test gedurende langere tijd positief kan blijven.
Deelname EKE Ja
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00004 Laboratoriumtesten voor microbiologie (STJ-MIC)
RIZIV nr 127094-127105
B-waarde B150
Zoektermen Malaria, Plasmodium
Versiedatum 9/05/2022