Back to top

Giemsa kleuring van Malaria en andere bloedparasieten (dikke druppel)

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Bloedparasieten
Groep Parasitologie
Code SMALAL
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Bloed uit vingerprik
Lichaamsmateriaal toegelaten EDTA bloed, beenmerg, weefsels
Recipient voorkeur Voorwerpsglas, het voorwerpglas aan de lucht laten drogen, geen ander voorwerp(sglas) opleggen
Recipient toegelaten EDTA buis
Analysevolume 6 µL
Speciale afname condities Bij patiënten die uit mogelijk risicogebeid komen, moet Malaria altijd eerst uitgesloten worden. Raadpleeg de procedure "Staalafname dikdruppel"
Bij vermoeden van een Malaria infectie, vooral door Plasmodium falciparum, moet deze afname uitgevoerd worden, ook al heeft de patiënt geen koorts.
Bij een vermoeden van andere bloedparasieten zoals Filariose, kan het tijdstip van afname belangrijk zijn, omdat sommige microfilariën beter 's nacht kunnen opgespoord worden, Neem daarom eerst contact op met de dienstdoende microbioloog op 2860
Bewaarcondities en voorbehandeling Aan de lucht laten drogen; nooit afdekken
Acceptatiecriteria staalontvangst Enkel vers bloed
Acceptatiecriteria bijaanvraag Geen
Transport voorwaarden Onmiddellijk versturen
Analyse frequentie Dagelijks tijdens de openingsuren van microbiologie
Antwoordtijd 3 uur
24/24uur Ja, indien de Malaria antigen test positief is
Antwoordtijd indien dringend 2 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Eric Nulens 050 45 26 02
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst laboratoriumgeneeskunde, Operationele entiteit voor parasitaire en schimmelinfecties, Werkpost Parasitologie
Techniek/methode Giemsa kleuring, deze test wordt gebruikt bij de opsporing van een Malaria infectie door Plasmodium en verder bij Trypanosoma, Leishmania, Microfilariën en Babesia infecties
Eenheid of kwalitatief Negatief of positief met vermelding van de parasitemie in % bij een Malaria infectie
Interpretatie Om een patiënt betrouwbaar als niet-geinfecteerd te beschouwen, moet het onderzoek op 3 achtereenvolgende dagen uitgevoerd worden. Bij niet-falciparum infecties, is de parasitemie zelden hoger dan 0.5%; daarom wordt alleen bij een Plasmodium falciparum infectie de parasitemie berekend om een antimalariabehandeling op te volgen.
Deelname EKE Ja
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00004 Laboratoriumtesten voor microbiologie (STJ-MIC); Aanvraagbrief voor urgente laboratoriumtesten (STJURG, Rode brief)
RIZIV nr 127094-127105
B-waarde B150
Zoektermen Malaria, Plasmodium, Trypanosoma, Leishmania, Microfilariën, Babesia, Loa Loa, Wuchereria, Brugia, Mansonella
Versiedatum 9/05/2022