Back to top

Aërobe kweek van slijmvlies/huid monsters

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Bacteriologie
Groep Wondsecreet/huid
Code KAERAL
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Slijmvliezen, huiduitstrijk, biopt
Recipient voorkeur eSwab in Amies transportmedium
Recipient toegelaten Biopt bij voorkeur in steriel potje met enkele druppels fysiologisch water, niet laten uitsrogen,
Mininum vereiste volume 1 mL
Speciale afname condities Bij invasieve infecties wordt een punctie of biopt aangeraden; bij de afname met een swab, is de kweek met oppervlakkige commensale flora besmet en is kans om de verwekker kleiner
Bewaarcondities en voorbehandeling Tijdens de openingsuren van het laboratorium worden de monsters behandeld bij aankomst. Daarbuiten worden ze opgeslagen in de koelkast en de volgende morgen behandeld. Monsters mogen gedurende maximaal 24 uur bewaard worden in de koelkast.
Acceptatiecriteria staalonvangst Gesloten recipiënt
Acceptatiecriteria bijaanvraag Maximum 48 uur na ontvangst
Transport voorwaarden Monsters worden zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur in het laboratorium afgeleverd.
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 5 dagen
24/24uur Nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr.Eric Nulens
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst laboratoriumgeneeskunde, Operationele entiteit Gespecialiseerde ('manuele') bacteriologie en parasitologie, Werkpost Varia
Techniek/methode Microscopie, kweek en gevoeligheidsbepaling
Mogelijke interferenties Monsters worden bij voorkeur afgenomen bij patiënten die niet onder antibioticatherapie staan.
Eenheid of kwalitatief Semi-kwantitatief
Referentie waarden (Clinical Microbiology Procedures Handbook 3dr ed, 2010, ed. L.S. Garcia)
Interpretatie De kweek wordt afgewerkt in funktie van de aanwezigheid van potentiële pathogenen en moet beoordeeld worden samen met de symptomen,
Deelname EKE Neqas, Sciensano, SKML
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00004 Aanvraagbrief Microbiologische diagnostiek
RIZIV nr 550734-550745, 550852-550863
B-waarde 250-400
Versiedatum 14/04/2022