Back to top

Screening op GBS (beta-hemolytische streptokokken van groep B).

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Bacteriologie
Groep Varia
Code KGBSGE
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Vaginaal uitstrijkje in LIM broth bij zwangere vrouwen en vrouwen < 50 jaar.
Lichaamsmateriaal toegelaten Vaginale monsters zonder aanrijking, rectaal uitstrijkje, urine van zwangere vrouwen en vrouwen < 50 jaar
Recipient voorkeur eSwab in LIM broth
Recipient toegelaten Potje
Mininum vereiste volume 1 ml
Speciale afname condities GBS-screening door rectale en vaginale kweek op 35-37 weken zwangerschap voor ALLE zwangere vrouwen. Uitgezonderd als de patiënte eerder reeds bevallen is van een neonaat met een invasieve GBS-infectie, tijdens de huidige zwangerschap GBS-bacteriurie opliep of < 37 weken zwangerschap bevalt
Bewaarcondities en voorbehandeling Tijdens de openingsuren van het laboratorium worden de monsters behandeld bij aankomst. ‘s Avonds worden de niet-afgewerkte monsters gestockeerd in de koelkast Niet afgewerkte monsters worden de volgende morgen behandeld. Monsters kunnen op kamertemperatuur of op koelkasttemperatuur tot maximaal 4 dagen bewaard worden alvorens deze te enten op een selectieve medium.
Acceptatiecriteria staalonvangst Gesloten recipiënt
Acceptatiecriteria bijaanvraag Binnen 4 dagen
Transport voorwaarden Monsters worden zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur in het laboratorium afgeleverd.
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 3-5 dagen
24/24uur Nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr.Eric Nulens
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst laboratoriumgeneeskunde, Operationele entiteit Gespecialiseerde ('manuele') bacteriologie en parasitologie, Werkpost varia
Techniek/methode Aanrijking in LIM broth en kweek op een selectief medium; begeleidende flora zoals Gram-negatieve enterobacteriën worden door toevoeging van antibiotica onderdrukt
Mogelijke interferenties Monsters worden bij voorkeur afgenomen bij patiënten die niet onder antibioticatherapie staan.
Toestel WASP
Eenheid of kwalitatief Positief of negatief
Referentie waarden Geen groei (Clinical Microbiology Procedures Handbook 3dr ed, 2010, ed. L.S. Garcia)
NW Vrouw Niet aanwezig
Interpretatie Bij het begin van de arbeid of het breken van de vliezen, moet chemoprofylaxe worden toegediend aan alle zwangere vrouwen die GBS draagsters zijn
De kweek die ook uitgevoerd wordt op urine en een vaginale kweek zonder aanrijking, is minder gevoelig dan een vaginale kweek met aanrijking,
Een volledig antibiogram wordt niet uitgevoerd daar resistentie van Groep B Streptokokken tegen benzylpenicilline zeer zeldzaam is
Deelname EKE Neqas, Sciensano, SKML
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00004 Aanvraagbrief Microbiologische diagnostiek
RIZIV nr 550056-550060
B-waarde 350
Zoektermen GBS, Streptococcus agalactiae
Versiedatum 14/04/2022