Back to top

Opsporen van moeilijk kweekbare kiemen: Nocardia, Actinomyces,

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Bacteriologie
Groep Varia
Code KAERAL
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur BAL, etter
Lichaamsmateriaal toegelaten Aspiraat
Recipient voorkeur Steriel potje
Mininum vereiste volume 1 ml
Analysevolume 1 ml
Speciale afname condities Deze kweken worden niet standaard uitgevoerd. Contacteer microbioloog 3629 voor specifieke kweek; voor sommige kweken zijn speciale (selectieve) bodems nodig, en/of moeten de bodems langer geincubeerd worden.
Swabs zijn niet aangewezen bij Actinomyces omdat de concentratie van deze bacteriën vaak te laag is; de aanwezigheid van vertakte Gram-positieve bacteriën in het Gram-preparaat is vaak al diagnostisch, daar de Gram-kleuring gevoeliger is dan de kweek,
Bewaarcondities en voorbehandeling Onmiddellijk naar het laboratorium insturen
Acceptatiecriteria staalonvangst Gesloten recipiënt
Acceptatiecriteria bijaanvraag Nee
Transport voorwaarden Monsters worden zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur in het laboratorium afgeleverd.
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 7-14 dagen
24/24uur Nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr.Eric Nulens
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst laboratoriumgeneeskunde, Operationele entiteit Gespecialiseerde ('manuele') bacteriologie en parasitologie, Werkpost Varia
Techniek/methode kweek en identificatie met de Maldi-tof
Mogelijke interferenties Monsters worden bij voorkeur afgenomen bij patiënten die niet onder antibioticatherapie staan. Langdurig transport naar het laboratorium verminderdt het aantal levende bacteriën; overgroei door commensale flora
Eenheid of kwalitatief Semi-kwantitatief
Referentie waarden Niet aanwezig (Clinical Microbiology Procedures Handbook 3dr ed, 2010, ed. L.S. Garcia)
Interpretatie Actinomyces kan ook als huidflora voorkomen, daarom moet elke kweek geinterpreteerd worden ifv de afnameplaats. Het insturen van aspiraten ipv swabs kan de interpretatie gemakkelijker maken, De kweek van Actinomyces is weinig gevoelig, de aanwezigheid van Gram-positieve vertakte bacillen kan een indicatie voor de aanwezigheid van Actinomyces zijn
Deelname EKE Neqas, Sciensano, SKML
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00004 Aanvraagbrief Microbiologische diagnostiek
Zoektermen Actinomyces
Versiedatum 14/04/2022