Back to top

Kweek van anaëroben

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Bacteriologie
Groep Varia
Code KANAAL
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Etter, biopt, aspiraat, vocht
Recipient voorkeur Spuit, potje
Mininum vereiste volume 1 ml
Speciale afname condities Het wordt aangeraden om geen anaeroben in swabs te kweken. Monsters voor anaërobe kweek moeten zoveel mogelijk geschermd worden tegen blootstelling aan zuurstof en moeten zo snle mogelijk naar het laboratorium opgestuurd worden. Bewaar en transporteer de monsters bij voorkeur op kamertemperatuur. Transport in koudere omstandigheden zorgt voor een toenamen van zuurstof in de stalen en dus niet aangewezen. Bij het afnemen van spuiten moet ervoor gezorgd worden dat er zo weinig mogelijk lucht (zuurstof) aanwezig is in de spuit. Bij het opsturen van een spuit met geen etterige vloeistof en waarbij lucht in de spuit aanwezig is, wordt er geantwoord "lucht in potje kweek wordt niet uitgevoerd". Dit geld enkel voor niet-etterige stalen. Bij weefsel in een potje geld dit ook niet.
Bij weefsels kleiner dan 1cm3 moeten deze getransporteerd worden in een E swab buisje met roze dop. De wisser hoeft dan niet meer gebruikt te worden. Wanneer er een THIO Bouillon beschikbaar is geeft deze de voorkeur. Bij het broyeren kan de bouillon met het weefsel dan gebruikt worden in plaats van 3 ml fysiologische water.
Bewaarcondities en voorbehandeling De voorkeur gaat uit naar bewaring op kamertemperatuur maar omdat de meeste aanvragen voor anaërobe kweek samen gaan met een aerobe kweek krijgt de bewaarmethode voor de aerobe kweek (koelkast) de voorrang.
Acceptatiecriteria staalonvangst Gesloten recipiënt
Acceptatiecriteria bijaanvraag Nee
Transport voorwaarden Monsters worden zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur in het laboratorium afgeleverd.
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 5 dagen
24/24uur Nee
Antwoordtijd indien dringend Nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr.Eric Nulens
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst laboratoriumgeneeskunde, Operationele entiteit Gespecialiseerde ('manuele') bacteriologie en parasitologie, Werkpost Anaëroben
Techniek/methode Kweek en aanrijking. De monsters worden minstens 48 uur geincubeerd vooraleer de kweken worden verwerkt.
Mogelijke interferenties Lange tijd aanraking met zuurstof verkleint de kans op groei; Monsters worden bij voorkeur afgenomen bij patiënten die niet onder antibioticatherapie staan.
Eenheid of kwalitatief Semi-kwantitatief
Referentie waarden Geen groei (Clinical Microbiology Procedures Handbook 3dr ed, 2010, ed. L.S. Garcia)
Interpretatie De kweek moet geinterpreteerd worden in funktie van de klinische toestand van de patiënt, de afnameplaats en het afnamemateriaal,
Deelname EKE Neqas, Sciensano, SKML
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00004 Aanvraagbrief Microbiologische diagnostiek
RIZIV nr 550756-550760
B-waarde 400
Zoektermen Bacteroides, Prevotella, Fusobacterium
Versiedatum 14/04/2022