Back to top

Aërobe kweek van lichaamsvochten en weefsels (behalve bloed, cerebrospinaal vocht en urine)

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Bacteriologie
Groep Varia
Code KAERAL
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Geaspireerd vocht, weefselstukje
Recipient voorkeur geaspireerd vocht in spuit met beschermkap of in steriel potje; weefselstukjes in steriel potje met enkele druppels fysiologisch water. Niet laten uitrogen
Recipient toegelaten geaspireerd vocht ingespoten in Bactec fles; weefselstukje in droog recipient
Mininum vereiste volume 5-10 ml vocht
Analysevolume 1 ml
Bewaarcondities en voorbehandeling Tijdens de openingsuren van het laboratorium worden de monsters behandeld bij aankomst. Daarbuiten worden ze opgeslagen in de koelkast en de volgende morgen behandeld. Monsters mogen gedurende maximaal 24 uur bewaard worden in de koelkast. Niet laten uitdrogen,
Acceptatiecriteria staalonvangst Gesloten recipiënt
Acceptatiecriteria bijaanvraag Nee
Transport voorwaarden Monsters worden zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur in het laboratorium afgeleverd.
Analyse frequentie dagelijks
Antwoordtijd minimum 10 dagen
24/24uur Nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr.Eric Nulens
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst laboratoriumgeneeskunde, Operationele entiteit Gespecialiseerde ('manuele') bacteriologie en parasitologie, Werkpost Varia
Techniek/methode Microscopie, kweek met aanrijking, identificatie en gevoeligheidsbepaling
Mogelijke interferenties Monsters worden bij voorkeur afgenomen bij patiënten die niet onder antibioticatherapie staan.
Eenheid of kwalitatief Semi-kwantitatief
Referentie waarden (Clinical Microbiology Procedures Handbook 3dr ed, 2010, ed. L.S. Garcia)
Deelname EKE Neqas, Sciensano, SKML
Accreditatie neen
Aanvraagformulier AFAZFAB00004 Aanvraagbrief Microbiologische diagnostiek
RIZIV nr 126814-122825, 550373-550384, 50410-550421, 550432-550443
B-waarde 70-300-400-600
Versiedatum 14/04/2022