Back to top

Aërobe kweek van etter

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Bacteriologie
Groep Varia
Code KAERAL
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Etter opgezogen in steriele spuit voorzien van beschermkappen; Etter geaspireerd en gecollecteerd in steriele afgesloten recipiënt;
Lichaamsmateriaal toegelaten Etter op eSwab
Recipient voorkeur Spuit, potje
Recipient toegelaten eSwab
Mininum vereiste volume >0,5 ml; bij minder dan 0,5 ml wordt het monster verdund met fysiologisch water
Speciale afname condities Geen lucht in spuit achterlaten (anaëroben). Het is belangrijk vooraf de wondranden met duim en wijsvinger open te houden, zodat etter vanuit de diepte van de wonde kan meegenomen worden.
Bewaarcondities en voorbehandeling Tijdens de openingsuren van het laboratorium worden de monsters behandeld bij aankomst. Daarbuiten worden ze opgeslagen in de koelkast en de volgende morgen behandeld. Monsters mogen gedurende maximaal 24 uur bewaard worden in de koelkast.
Acceptatiecriteria staalonvangst Gesloten recipiënt
Acceptatiecriteria bijaanvraag Nee
Transport voorwaarden Zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen 2 uur na afname in laboratorium afleveren. Drainagevocht kan gecollecteerd worden in een redonfles of in een ander steriel recipiënt.
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd <7 dagen
24/24uur Nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr.Eric Nulens
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst laboratoriumgeneeskunde, Operationele entiteit Gespecialiseerde ('manuele') bacteriologie en parasitologie, Werkpost Varia
Techniek/methode Microscopie, kweek, identificatie en gevoeligheidsbepaling
Mogelijke interferenties Monsters worden bij voorkeur afgenomen bij patiënten die niet onder antibioticatherapie staan.
Toestel WASP
Eenheid of kwalitatief Semi-kwantitatief
Referentie waarden (Clinical Microbiology Procedures Handbook 3dr ed, 2010, ed. L.S. Garcia)
Deelname EKE Neqas, Sciensano, SKML
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00004 Aanvraagbrief Microbiologische diagnostiek
RIZIV nr 126836-126840, 549555-549566, 550314-550325, 550336-550340, 550351-550362, 550373-550384, 50395-550406
B-waarde 90-250-300-350-400-450
Versiedatum 14/04/2022