Back to top

Aërobe kweek van genitale monsters

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Bacteriologie
Groep Urogenitaal
Code KAERAL
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Vrouw: cervix, vulva, vagina, uretha, placenta, Bartholincyste, amnionvocht. Man: urethra, penisuitstrijk, sperma, prostaatvocht
Recipient voorkeur eSwab, steriel potje, spuit
Mininum vereiste volume sperma/vocht: >1 mL, minder is toegelaten
Speciale afname condities Kweek voor gonokokken moet binnen 3 uur verwerkt zijn (de bacterie is erg gevoelig voor droogte-temperatuurschommeling). Indien onmiddellijk transport van het monster naar het laboratorium niet mogelijk is, is het beter een moleculaire test voor N.gonorrhoeae (MSOA) aan te vragen
Bewaarcondities en voorbehandeling Tijdens de openingsuren van het laboratorium worden de monsters behandeld bij aankomst. Daarbuiten worden ze opgeslagen in de koelkast en de volgende morgen behandeld. Monsters mogen gedurende maximaal 24 uur bewaard worden in de koelkast.
Acceptatiecriteria staalonvangst Gesloten recipiënt
Acceptatiecriteria bijaanvraag Nee
Transport voorwaarden Monsters worden zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur in het laboratorium afgeleverd.
Analyse frequentie Dagelijks, geen aflezing in het weekend
Antwoordtijd minimum 3 dagen
24/24uur Nee
Antwoordtijd indien dringend Nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr.Eric Nulens
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst laboratoriumgeneeskunde, Operationele entiteit Gespecialiseerde ('manuele') bacteriologie en parasitologie, Werkpost Varia
Techniek/methode Microscopie, kweek, identificatie en gevoeligheidsbepaling
Mogelijke interferenties Monsters worden bij voorkeur afgenomen bij patiënten die niet onder antibioticatherapie staan.
Referentie waarden Geen groei (Clinical Microbiology Procedures Handbook 3dr ed, 2010, ed. L.S. Garcia)
Interpretatie S. aureus wordt enkel gerapporteerd om de gevoeligheid tegen oxacilline te bepalen en wijst meestal op kolonisatie. De aanwezigheid van Enterobacterales, meestal E. coli worden niet gerapporteerd
Deelname EKE Neqas, Sciensano, SKML
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00004 Aanvraagbrief Microbiologische diagnostiek
RIZIV nr 126836-126840, 549555-549566, 550314-550325, 550336-550340, 550351-550362, 550373-550384, 550395-550406
B-waarde 90-250-300-350-400-450
Zoektermen Gonokokken; Neisseria gonorrhoeae; GBS, Streptococcus agalactiae
Versiedatum 14/04/2022