Back to top

Detectie van Streptococcus pneumoniae antigeen in urine, liquor en pleuravocht

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Bacteriologie
Groep Urine
Code DSPNUR
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Urine, liquor
Lichaamsmateriaal toegelaten Pleuravocht
Recipient voorkeur Potje
Mininum vereiste volume 1 ml
Analysevolume enkele druppels
Bewaarcondities en voorbehandeling de urine kan maximaal 1 dag bij kamertemperatuur en 14 dagen in de koelkast bewaard worden; liquor kan maximaal 1 dag bij kamertemperatuur, en maximaal 1 week in de koelkast of ingevroren bewaard worden,
Acceptatiecriteria staalonvangst Gesloten recipënt
Acceptatiecriteria bijaanvraag Tot 2 dagen na aanvraag
Transport voorwaarden Bij kamertemperatuur
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 1 uur
24/24uur Nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Eric Nulens
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst laboratoriumgeneeskunde, Operationele entiteit Gespecialiseerde ('manuele') bacteriologie en parasitologie, Werkpost urine
Techniek/methode De Alere BinaxNOW® Streptococcus pneumoniae Antigen Card (Alere BinaxNOW® Streptococcus pneumoniae) is een snelle immunochromatografische (ICT) in-vitrotest voor de detectie van Streptococcus pneumoniae (S. pneumoniae)-antigeen in de urine van patiënten met pneumonie en in de liquor van patiënten met meningitis. Bij pneumokokken pleura-effusie kan een antigeentest helpen in de diagnose, omdat de kweek ongevoelig is,
Mogelijke interferenties De Alere BinaxNOW® Streptococcus pneumoniae is niet beoordeeld bij patiënten die langer dan 24 uur antibiotica gebruiken of bij patiënten die onlangs een antibioticakuur hebben gehad.
Streptococcus pneumoniae-vaccin kan met de Alere BinaxNOW® Streptococcus pneumoniae in de 48 uur na vaccinatie vals-positieve resultaten op urine opleveren.
De nauwkeurigheid van de Alere BinaxNOW® Streptococcus pneumoniae op urine is bij jonge kinderen niet vastgesteld.
Eenheid of kwalitatief Kwalitatief
Referentie waarden Niet aanwezig (Clinical Microbiology Procedures Handbook 3dr ed, 2010, ed. L.S. Garcia)
Interpretatie Positieve urine: Positief voor pneumokokkenpneumonie.
Negatieve urine: Vermoedelijk negatief voor pneumokokkenpneumonie, wat aannemelijk maakt dat er momenteel of in het recente verleden geen infectie met pneumokokken
is of is geweest. Infectie door S. pneumoniae kan niet worden uitgesloten omdat het antigeen in het monster onder de detectielimiet van de test kan zijn.
Positieve liquor: Positief voor pneumokokkenmeningitis.
Negatieve liquor Vermoedelijk negatief voor pneumokokkenmeningitis. Infectie door S. pneumoniae kan niet worden uitgesloten omdat het antigeen in het monster onder de detectielimiet van de test kan zijn.
Bij jonge kinderen onder de 2 jaar kan de antigeen test positief zijn zonder een pneumokokken sepsis,
Deelname EKE Neqas
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00028 Aanvraagbrief voor urineonderzoeken (STJURI)
RIZIV nr 552016-552020
B-waarde 250
Zoektermen pneumokokken, pneumococcen, streptococcus
Versiedatum 14/04/2022