Back to top

Detectie van Legionella antigeen in urine

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Bacteriologie
Groep Urine
Code DLEGUR
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Urine
Recipient voorkeur Buis 3 ml
Mininum vereiste volume 1 ml
Bewaarcondities en voorbehandeling Tijdens de openingsuren van het laboratorium worden de monsters behandeld bij aankomst. Niet afgewerkte monsters worden opgeslagen in de koelkast (2-8°C) en de volgende morgen behandeld. Monsters kunnen maximaal 24 uur bewaard worden bij kamertemperatuur, gedurende 14 dagen bij 2-8°C
Acceptatiecriteria staalonvangst Gesloten recipiënt
Acceptatiecriteria bijaanvraag Binnen 48 uur
Transport voorwaarden Bij kamertemperatuur
Analyse frequentie Dagelijks tijdens de openingsuren van het laboratorium
Antwoordtijd 1-2 uur
24/24uur Nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr.Eric Nulens
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst laboratoriumgeneeskunde, Operationele entiteit Gespecialiseerde ('manuele') bacteriologie en parasitologie, Werkpost Urine
Techniek/methode Binax Now® Legionella Urinary antigen test. Immunochromatografische kwalitatieve detectie van Legionella pneumophila serogroep 1 antigeen in urinemonsters bij patiënten met symptomen van pneumonie.
Eenheid of kwalitatief Positief of negatief
Referentie waarden Niet aanwezig (Clinical Microbiology Procedures Handbook 3dr ed, 2010, ed. L.S. Garcia)
Interpretatie Andere L. pneumophila serogroepen en Legionella species worden niet gedecteerd al bestaat er mogelijk kruisreactiviteit. Het antigeen wordt meestal na 3 dagen na start van de symptomen gevonden. Het antigeen kan gedurende verschillende maanden na de infectie worden teruggevonden.
Deelname EKE Neqas, Sciensano, SKML
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00028 Aanvraagbrief voor urineonderzoeken (STJURI)
RIZIV nr 552016-552020
B-waarde 250
Zoektermen Legionella
Versiedatum 14/04/2022