Back to top

Aërobe kweek van urine

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Bacteriologie
Groep Urine
Code KAERAL
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Midstream urine
Lichaamsmateriaal toegelaten Catheter urine, suprapubische punctie urine, urine uit verblijfsonde
Recipient voorkeur Buis 3 ml
Mininum vereiste volume 3 ml
Analysevolume 1 ml
Speciale afname condities Urinemonsters worden het best in de vroege morgen afgenomen. Er wordt een mid-stream urine afgenomen, dwz dat tijdens het urineren, het eerste deel van de urine niet opgevangen wordt, maar enkel het middenste deel, Het is belangrijk om voor het urineren, de introitus rond de urethra bij vrouwen en de glans penis bij mannen met water te reinigen.
Bewaarcondities en voorbehandeling Urine kan tot 24 uur bewaard worden bij 2-8° C aangezien de numerieke bacteriële aanwezigheid onder die voorwaarden stabiel blijft.
Acceptatiecriteria staalonvangst Gesloten recipiënt, buisje van 3 ml MOET mee opgestuurd worden, anders moet een nieuw monster/aanvraag opgestuurd worden
Acceptatiecriteria bijaanvraag Maximum 48 uur
Transport voorwaarden Monsters worden zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur in het laboratorium afgeleverd. Bacteriën kunnen zich snel delen indien de urine niet gekoeld bewaard of niet onmiddellijk verwerkt wordt, waardoor een vals positieve kweek het resultaat is,
Analyse frequentie Dagelijks; kweken worden niet in het weekend afgelezen, tenzij na contact met de microbioloog op 2860
Antwoordtijd 2-5 dagen
24/24uur Nee
Antwoordtijd indien dringend 24 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr.Eric Nulens
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst laboratoriumgeneeskunde, Operationele entiteit Gespecialiseerde ('manuele') bacteriologie en parasitologie, Werkpost Urine
Techniek/methode Microscopie, kwantitatieve kweek, identificatie en gevoeligheidsbepaling
Mogelijke interferenties Monsters worden bij voorkeur afgenomen bij patiënten die niet onder antibioticatherapie staan. Overgroei van begeleidende flora indien het monster niet in de koelkast bewaard wordt.
Eenheid of kwalitatief Semi-kwantitatief
Referentie waarden (Clinical Microbiology Procedures Handbook 3dr ed, 2010, ed. L.S. Garcia)
NW Man Geen groei,
NW Vrouw Geen groei
Interpretatie Het resultaat moet beoordeeld worden aan de hand van het aantal bacteriën, de aan -of afwezigheid van pyurie in het monster, de symptomen en het onderliggend lijden bij de patiënt.
>=3 uropathogenen wijst op een slechte afnametechniek; de microbioloog beslist over verdere afwerking van deze monsters.
De aanwezigheid van bacteriën zonder pyurie kan wijzen op een slechte afnametechniek, Bij asymptomatische patiënten met bacteriën en pyurie in de urine, moet niet noodzakelijk en antibiotische therapie opgestart worden
Deelname EKE Neqas, Sciensano, SKML
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier Aanvraagbrief voor urineonderzoeken (STJURI, bruine brief); Aanvraagbrief voor urgente laboratoriumtesten (STJUR, rode brief).
RIZIV nr 122533-122544; 549312-549323
B-waarde 90-200
Zoektermen urine
Versiedatum 14/04/2022