Back to top

Kweek van diep pulmonaire monsters

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Bacteriologie
Groep Respiratoir
Code KAERAL
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Bronchiaal biopt, transthoracale punctie
Recipient voorkeur Steriel potje, buis
Bewaarcondities en voorbehandeling Tijdens de openingsuren van het laboratorium worden de monsters behandeld bij aankomst. Daarbuiten worden ze opgeslagen in de koelkast en de volgende morgen behandeld. Monsters mogen gedurende maximaal 24 uur bewaard worden in de koelkast.
Acceptatiecriteria staalonvangst Gesloten recipiënt
Acceptatiecriteria bijaanvraag Nee
Transport voorwaarden Monsters worden binnen de 2 uur na afname naar het laboratorium getransporteerd. Uitgedroogde monsters worden niet behandeld
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 7 dagen
24/24uur Nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr.Eric Nulens
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst laboratoriumgeneeskunde, Operationele entiteit Gespecialiseerde ('manuele') bacteriologie en parasitologie, Werkpost Varia
Techniek/methode Microscopie, kweek, identificatie en gevoeligheidsbepaling
Mogelijke interferenties Monsters worden bij voorkeur afgenomen bij patiënten die niet onder antibioticatherapie staan.
Eenheid of kwalitatief Semi-kwantitatief
Referentie waarden (Clinical Microbiology Procedures Handbook 3dr ed, 2010, ed. L.S. Garcia)
Deelname EKE Neqas, Sciensano, SKML
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00004 Aanvraagbrief Microbiologische diagnostiek
Versiedatum 14/04/2022