Back to top

Kwantitatieve kweek van Broncho-alveolaire lavage

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Bacteriologie
Groep Respiratoir
Code KAERAL
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur BAL
Recipient voorkeur Steriel potje
Recipient toegelaten buis
Mininum vereiste volume 1 ml, maar bij voorkeur zo veel mogelijk; Indien ook moleculaire onderzoek, mycobacterieonderzoek, Pneumocystis jirovecii...aangevraagd wordt, moet een groter volume afgeleverd worden
Analysevolume 500 µl
Bewaarcondities en voorbehandeling Tijdens de openingsuren van het laboratorium worden de monsters behandeld bij aankomst. Daarbuiten worden ze opgeslagen in de koelkast en de volgende morgen behandeld. Monsters mogen gedurende maximaal 24 uur bewaard worden in de koelkast.
Acceptatiecriteria staalonvangst Gesloten recipiënt; Enkel indien het monster vloeibaar is, wordt het als BAL verwerkt, anders als Bronchusapiraat/sputum,
Acceptatiecriteria bijaanvraag Nee
Transport voorwaarden Monsters worden zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur en gekoeld in het laboratorium afgeleverd.
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd minimum 5 dagen
24/24uur Nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr.Eric Nulens
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst laboratoriumgeneeskunde, Operationele entiteit Gespecialiseerde ('manuele') bacteriologie en parasitologie, Werkpost Varia
Techniek/methode Microscopie, kwantitatieve kweek, identificatie en gevoeligheidsbepaling
Mogelijke interferenties Monsters worden bij voorkeur afgenomen bij patiënten die niet onder antibioticatherapie staan. Niet correct afgenomen BAL
Eenheid of kwalitatief Semi-kwantitatief
Referentie waarden (Clinical Microbiology Procedures Handbook 3dr ed, 2010, ed. L.S. Garcia)
Interpretatie De kweek van <10.000 bacteriën/ml is suggestief voor contaminatie. De kweek van >100.000 bacteriën/ml betekent dat de isolaat potentieel pathogeen is.
Deelname EKE Neqas, Sciensano, SKML
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00004 Aanvraagbrief Microbiologische diagnostiek
RIZIV nr 550351-550362
B-waarde 450
Zoektermen lavage, BAL, pneumonie
Versiedatum 14/04/2022