Back to top

Diepe pulmonaire monsters

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Bacteriologie
Groep Respiratoir
Code KAERAL
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Transtracheale punktie, bronchiale brushing, bronchiale bioptie, transthoracale punctie
Recipient voorkeur Steriel potje, spuit
Bewaarcondities en voorbehandeling Biopten mogen nooit uitgedroogd het laboratorium bereiken. De opbrengst
Acceptatiecriteria staalonvangst Gesloten recipiënt
Acceptatiecriteria bijaanvraag Nee
Transport voorwaarden Onmiddellijk insturen om uitdroging te vermijden en om overgroei door snelgroeiende bacteriën te minimaliseren
Analyse frequentie Monsters worden dagelijks geënt tijdens de openingsuren van het labo; de kweken worden elke dag afgelezen.
Antwoordtijd 3-5 dagen
24/24uur Nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr.Eric Nulens
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst laboratoriumgeneeskunde, Operationele entiteit Gespecialiseerde ('manuele') bacteriologie en parasitologie, Werkpost Varia
Techniek/methode De volgende pathogenen worden via kweek opgespoord: Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Haemophlius influenzae, Gram-negatieve bacillen, Moraxella catarrhalis, gisten en schimmels
Mogelijke interferenties Monsters worden bij voorkeur afgenomen bij patiënten die niet onder antibioticatherapie staan.
Referentie waarden (Clinical Microbiology Procedures Handbook 3dr ed, 2010, ed. L.S. Garcia)
Interpretatie Niet onmiddellijk insturen verminderdt de leefbaarheid van (moeilijk kweekbare) bacteriën
Deelname EKE Neqas, Sciensano, SKML
Accreditatie neen
Aanvraagformulier AFAZFAB00004 Aanvraagbrief Microbiologische diagnostiek
RIZIV nr 126814-126825;550373-550384;550410-550421;550432-550443
B-waarde 70-300-400-600
Zoektermen Pneumonie
Versiedatum 14/04/2022